Ирим ООД

ЕИК: 117623024

Ирим ООД

Предмет на дейност: Студена обработка на метали; шлосерски, стругаро – фрезистки и електрозаваръчни услуги; мотокарни и електрокарни услуги; дърводелски услуги; таксиметрови услуги; производство, сглобяване и продажба на мебели и мебелни изделия; производство на пластмасови изделия; шивашка дейност, включително ръчна и машинна бродерия; производство, съхранение, преработка и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска; аудио и видеозаписи под наем; търговско посредничество и агентство; търговска, външнотърговска дейност, включително и оказионна търговия; хотелиерство, ресторантъорство, откриване на заведения за обществено хранене от всякакъв вид; бояджийска, тенекеджийска, авторемонтна дейност и всякакъв вид дейност, незабранена от закона.

За връзка с фирма Ирим ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.