Карина-Русе ООД

ЕИК: 117601871

karinarousse.office@gmail.com

Карина-Русе ООД

Предмет на дейност: Шивашка дейност; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки; всякаква друга дейност, разрешена със закон, включително и такава, изискваща предварително разрешение-след получаването му.