Кентавър-Елизар Атанасов ЕТ

ЕИК: 117024448

Company placeholder

Предмет на дейност: Агрохимическа работа с всички видове самолети и въртолети, експлоатация и поддържане на авиоационна техника, обучение на летателен и технически състав за работа с авиоационна техника, търговия на едро и дребно с химикали за растителна защита в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска, промишлена и хранително-вкусова продукция, търговско посредничество и представителство на местни и чужди физически и юридически лица, бартерни сделки, експорт, импорт, реекспорт, оказионна, комисионна и консигнационна дейност, даване под наем на аудио и видео касети, организиране на екскурзии в страната и чужбина, хотелиерство и ресторнтъорство, откриване на питейни, увеселителни заведения за обществено хранене, автосервизна, авторемонтна и транспортна дейност, услуги – плетачески, таксиметрови, бояджийски, заваръчни, дърводелски, счетоводни, педагогически, занаятчийски, фризъорство, козметика, ремонт и поддръжка на битова техника, организиране и експлоатция на механични, електронни и забавно-развлекателни игри, строително-монтажни дейности.