Митроева ЕООД

ЕИК: 200596926

Company placeholder

Предмет на дейност: Фризъорски и козметични услуги, маникюр, търговска и комисионна дейност, включително вносна и износна, търговско представителство, посредничество и агентство, производство на битови, промишлени и селскостопански произведения, строителна, строително-монтажна и строително-ремонтна дейност, транспортна дейност разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения, занаятчийски и битови услуги, шивашки и плетачески услуги, рекламна дейност и маркетингинженерингова дейност, хотелиерство, ремонт и монтаж на машини, електронна, компютърна и изчислителна техника, автомобили, автомобилна електроника, разработване и настройка на софтуерни продукти, туристическа дейност, аудиовизуални услуги и всякаква дейност, незабранена в закон.

За връзка с фирма Митроева ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.