Модел-ММ ЕООД

ЕИК: 827132518

Модел-ММ ЕООД

Предмет на дейност: Проектиране, изработка и търговия с рекламни материали, фирмени надписи и знаци за страната и чужбина; вътрешна и външна търговия; проектиране и програмиране на програмни системи и продукти за страната и чужбина, компютърно обучение и компютърни услуги; печетарска, дистрибуторска, превозваческа, комисионна, консултантска и посредническа дейност; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; информационно обслужване и промишлен дизайн. Допълнителен предмет на дейност: изработка на мащабни макети на кораби, сгради, транспортни средства, машини и съоръжения и всякакви други изделия; проектиране на кораби и всякакви плаващи средства и съоръжения.

За връзка с фирма Модел-ММ ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.