Перфект Консулт 61 ЕООД

ЕИК: 117667736

bisicom_rs@mail.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Консултантски услуги в областта на счетоводството, данъчното облагане, финансите и вътрешнофирмения контрол; оценки на предприятия, дялове и акции; консултиране и посредничество при сделки с предприятия; вътрешни одити; обучение и семинари в областта на счетоводното и данъчното законодателство.

За връзка с фирма Перфект Консулт 61 ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.