Плайдекс ООД

ЕИК: 201349366

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия с движими вещи и недвижими имоти, консултантска дейност, реклама и дизайн, както и извършване на всякаква друга основна, помощна и странична незабранена от закона търговска дейност, а за дейностите, подлежащи на специален режим, след получаване на съответното разрешение /лицензия/.

За връзка с фирма Плайдекс ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.