Пътинженеринг АД

ЕИК: 202920330

office@pating.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътища, градски комуникации и инфраструктури около тях, проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност, услуги със строителна техника и превоз на пътници; производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция; животновъдство и рибовъдство; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.

За връзка с фирма Пътинженеринг АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.