Русе Кемикълс АД

ЕИК: 202723124

Русе Кемикълс АД

Русе Кемикълс АД е най-големият производител на Фталов анхидрид в Източна Европа. Русе Кемикълс АД е част от групата ПОЛИКОЛОР. Основният акционер е „Уайтбийм Холдингс Лимитед“, със седалище в Малта, собственост на компанията „Поликолор“, Румъния.

Над 110 годишната история на Оргахим датира от основаването през 1901 на търговско дружество под името „Алберт Б. Искович“. Фирмата преминава през различни форми на собственост, през икономически кризи и световни войни. През семтември 2013 г. „ОРГАХИМ“ АД е разделена на три независими компании:

  • „Оргахим“ АД – производител на бои и лакове.
  • „Русе Кемикълс“ АД – производител на фталов и малеинов анхидриди;
  • „Оргахим Резинс“ АД – производител на синтетични смоли и поливинил ацетатни дисперсии;

Русе Кемикълс АД се намира в град Русе на северната граница на България на 71 км от столицата на Румъния – Букурещ. Компанията разполага със собствена /напълно независима от „Оргахим“ АД/ производствена площадка от 111,864 км.м. Инсталацията за производство на Фталов и Малеинов анхидриди, направена по лиценз на BASF, започва да функционира през 1991г. Нейният годишен капацитет е 22,000 тона Фталов анхидрид и 700 тона Малеинов анхидрид. Освен инсталацията за производство на анхидриди, фирмата разполага и с инсталации: за кристализация и разфасовка на фталов анхидрид; за производство на деминерализирана вода; инсталация за изгаряне на течни и твърди отпадъци, обезпечаваща безотпадно производство.

Произведените количества фталов и малеинов анхидрид, компанията продава основно в Турция, Румъния, България, Германия, Италия, Гърция, Украйна и др.

Русе Кемикълс АД като фирма, която гарантира качеството на предлаганите химикали, която е отговорна за здравето на хората и опазването на околната среда е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 от TUV NORD CERT GmbH.

Като компания, която инвестира в нови технологии, „Оргахим“ АД се включва в стартиралия на 01.03.2010 г. проект EuroBioRef координиран от CNRS – Франция. Фирмата е един от 28-те партньори от 14 различни страни участващи в него. Проектът се занимава с цялостния процес на трансформация на биомаса от селскостопанска продукция до сферата на крайните търговски продукти. „Оргахим“ АД търси алтернативен метод за производство на Малеинов анхидрид.

За връзка с фирма Русе Кемикълс АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.