Строително Оборудване ЕООД

ЕИК: 827195963

Строително Оборудване ЕООД

Предмет на дейност: Научно-приложна дейност, производство, маркетинг и търговия на хидропробивна техника и лека компресорна и строителна техника в страната и чужбина, както всяка друга дейност, за извършване на която няма изрична законова забрана.