Танексим ЕООД

ЕИК: 117594640

tanexim@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия на едро и дребно; оказионна, комисионна, консигнационна, складова, лизингова дейност, бартерни сделки, строителна, предприемаческа и инвестиционна дейности; проектиране, консултантска дейност; внедряване и обслужване на информационни програми и системи, мениджмънт; превозна и спедиторска дейност в страната и чужбина; импорт, експорт и реекспорт на стоки; финансова и брокерска дейност; рекламна дейност; маркетинг, консултинг, инженеринг; сделки с обекти на интелектуална собственост, както и всякаква друга производствена, търговска и стопанска дейност, която не е забранена със закон.

За връзка с фирма Танексим ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.