ФААК България ЕАД

ЕИК: 201352138

faacbulgaria@faacgroup.com

Предмет на дейност: Производство, развойна дейност, вътрешна и външна търговия на изделия в областта на електрониката и всяка друга дейност незабранена от закона.