Арев Трейдинг ЕООД

Арев Трейдинг ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с изделия на шивашката промишленост, посредничество при сделки в шивашкия бранш; търговия на едро и дребно в страната и чужбина с промишлени и битови стоки и изделия в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни юридически лица; транспортни и спедиторски услуги, строителни…

Арев-Премиер ООД

Арев-Премиер ООД

Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба на дребно и едро; търговско представителство и търговско посредничество в страната и чужбина; сервизни, превозни и транспортни услуги; програмна, импресарска, комисионна дейност.

Арена Медиа ЕООД

Арена Медиа ЕООД

Предмет на дейност: Създаване и излъчване на радио и тв програми, туристическа и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, търговия с произведения на изкуството, изложбена дейност, организиране и провеждане на маркетингови и социологически проучвания, създаване и продажба на сценично музикални и художествени произведения, създаване на софтуерни и мултимедийни продукти,…

Аристон-С ООД

Аристон-С ООД

Предмет на дейност: Шивашка дейност, търговия на едро и дребно с различни видове стоки в страната и чужбина, транспортна дейност в страната и чужбина, плетачество и производство на всички стоки за бита, автосервизни услуги, дизайнерство, маркетинг, търговско посредничество, търговско представителство и търговия със строителни материали, строителна дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация на всички видове…

Арко-95 ЕООД

Арко-95 ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на такива стоки, търговско представителство и посредничество, обществено хранене, франчайзинг и факторинг, извършване на строително-ремонтни работи, транспортна дейност, бартерни сделки, стоков контрол, транспортна и спедиторска дейност.

Артика – Артюн И Сие СД

Артика – Артюн И Сие СД

Предмет на дейност: Услуги, вътрешна и външна търговия, производство, посредническа дейност, създаване на модели облекла, преподавателска дейност – уроци по български език, селскостопанска дейност.

Арх Инженеринг ООД

Арх Инженеринг ООД

Предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектантска и строително-ремонтна дейност; рекламна дейност; ресторантъорство, хотелиерство и туристически услуги; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; търговско посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Асо ЕООД

Асо ЕООД

Предмет на дейност: Счетоводни услуги, разработване, внедряване и продажба на програмни продукти и системи, сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, вътрешна и външна търговия, експорт, реекспорт, бартерни сделки, търговия със стоки за потребление, хранителни стоки, селскостопанска продукция, промишлени суровини, резревни части, машини и апарати, комисионна търговия, посредничество, представителсво и агенство на наши и чужди фирми, физически…

Асо-2006 ЕООД

Асо-2006 ЕООД

Предмет на дейност: Счетоводни услуги, изготвяне и заверка на годишни счетоводни отчети, разработка, внедряване и продажба на програмни продукти и системи, сделки с интелектуална собственост, вътрешна и външна търговия, експорт, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица, рекламна дейност и маркетинг, организиране на курсове компютърно счетоводство, обучение, както и всяка…

Атлантис ЕООД

Атлантис ЕООД

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и пласмент на стоки и продукти от леката, хранително – вкусовата промишленост и селското стопанство, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и търговско представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантъорство и хотелиерство, оказион, таксиметрова дейност превоз на…

Край на съдържанието

Край на съдържанието