Балкантурс ЕООД

Балкантурс ЕООД

Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство в т.ч. и корабно на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, търговско представителство и посредничество, кетъринг, агентура, маркетингова, консултантска, дизайнерска, инвестиционна и производствена дейност, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и…

Балвинекс ООД

Балвинекс ООД

Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина, внос и износ на вина и спиртни напитки, електродомакински и други електроуреди, с офис техника и оборудване, с машини, съоръжения и оборудване за производство на вина и спиртни напитки, с опаковки, материали за опаковки машини за опаковка и бутилиране на вина и спиртни напитки, транспортна дейност, производство…

Балмет ООД

Балмет ООД

Предмет на дейност: Покупка и търговия на черни и цветни метали от физически и юридически лица при спазване изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове за извършване на посочените вид дейности и след извършването на съответната изискуема регистрация, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, упражняващи стопанска дейност по предвидения от българското…

Барса АД

Барса АД

Предмет на дейност: Организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, казина и играта „бинго“ /след надлежно разрешение/; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; производство, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в…

Бат`м ЕООД

Бат`м ЕООД

Предмет на дейност: Производство на широкоформатни принтери, търговия с машини и консумативи за тях; търговия и покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид; външнотърговска и външноикономическа дейност; консултантски услуги; комисионни сделки; търговско представителство, посредничество и агентство на чужди и наши физически и юридически лица; транспорт – вътрешен…

Башак ЕООД

Башак ЕООД

Предмет на дейност: Търговия с резервни части – нови и втора употреба за МПС, продажба на употребявани и нови леки и лекотоварни автомобили, авторемонтни и сервизни услуги за мпс, търговия с хранителни и нехранителни стоки за бита, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция и произведения на леката промишленост, вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги…

Бенилу ЕООД

Бенилу ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел продажба, производство с цел продажба на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход, комисионна, консултантска, спедиционна, складова, лизингова, посредническа, външнотърговска, реекспорт –…

Берус ООД

Берус ООД

Предмет на дейност: Комплексни, сервизни, ремонтно-технически и механизирани селскостопански, животновъдни, мелиоративни, проектантски, инженеро-внедрителски, конструкторски, транспортни и строително – монтажни услуги, производство на резервни части, уреди и агрегати, металолеене, търговска дейност в страната и чужбина, производство и реализация ha земеделска продукция.

Бета-96 ООД

Бета-96 ООД

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, на канцеларски стоки и хартии, производство на хартиени изделия, копирни, ксерографски услуги, комисионна търговия, транспортна дейност, посредничество, представителство, агентство на наши и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина, внос и износ, туристическа дейност, отдаване под наем на вещи и машини.

Бетуна ЕООД

Бетуна ЕООД

Предмет на дейност: Фризъорски услуги, козметични услуги, маникюр, педикюр, грим, шивашка дейност- собствено производство и ишлеме, вътрешна и външна търговия с машини, резервни части и консумативи за тях; производство на машини и резервни части за тях; вътрешна и външна търговия с промишлени и непромишлени стоки, селскостопанска продукция, недвижими имоти и други, включително продукти на интелектуалната…

Край на съдържанието

Край на съдържанието