National Institute for Research and Development for Microtechnology – IMT-Bucharest

National Institute for Research and Development for Microtechnology – IMT-Bucharest logo

Настоящата организация произхожда от Центъра по микротехнологии (основан от Университета „Политехника” в Букурещ, септември 1991 г.), след което се превръща в Институт за микротехнологии (IMT) с решение на румънското правителство през юли 1993 г. Доколкото ни е известно, това беше първият институт с този профил от Централна и Източна Европа. През 2008 г. IMT отбеляза 15 години от съществуването си. Настоящият Национален институт за изследване и развитие на микротехнологиите -IMT Букурещ е създаден в края на 1996 г. от IMT, сливайки се с бившия ICCE (Изследователски институт за електронни компоненти, работещ в областта на полупроводниковата електроника).

IMT стана видима на национално ниво, особено чрез координиране на различни проекти, финансирани от Националната програма MATNANTECH (Нови материали, микро и нанотехнологии) (2001-2006). Между 2003 г. и 2009 г. IMT участва в приблизително 25 европейски проекта (FP6, FP7 и сродни). IMT разполага с Европейски център за върхови постижения, финансиран от ЕК (2008-2011 г.), първият след като Румъния стана член на ЕС.

Сферата на дейност на Националния институт за изследване и развитие на микротехнологиите (или просто ИМТ) днес отговаря на микро-нано-биотехнологиите. IMT се координира от Министерството на образованието, научните изследвания, младежта и спорта, чрез Националния орган за научни изследвания. Въпреки това, IMT действа основно като автономна изследователска компания с нестопанска цел. Що се отнася до участието в национални и европейски проекти, ИМТ е приравнен на публична изследователска институция.