Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Като единствен национален представител на фирмите от кожаро, обувния и кожено галантериен бранш мисията на съюза е да подпомага активно своите членове с цел подобряване на конкурентоспособността им на международния пазар, да защитава българските производители и търговски марки от нелоялна конкуренция и др. Стремежът е да се доизгради, доразвие и все повече да се утвърждава,…

Община Две могили

Община Две могили

Община Две могили се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Русе. Проекти

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Slatina

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Slatina

Проекти

European Association of Geographers (EUROGEO)

European Association of Geographers (EUROGEO)

Европейско научно общество, което свързва географи и тези от сродни теми (околна среда, планиране, геодезия, геотехнологии) от всички сфери на живота. EUROGEO е международна организация с нестопанска цел, базирана в Белгия. Проекти

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен е регистрирана през м. август 1991г. като независима обществена организация с доброволен принцип на членство. Създадена е от местни фирми и организации като неправителствена нестопанска организация с идеална цел съгласно Закон за лицата и семейството, за подпомагане, насочване, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове. Търговско индустриална камара Плевен работи…

Giurgiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Giurgiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Камарата на търговията, промишлеността и селското стопанство на Гюргево е местна организация на бизнеса и компаниите в Гюргево с намерението да развива и насърчава интересите на местните компании и предприятия в Румъния. Много предприятия са международни оперативни компании с офиси в Румъния. Членове на търговска камара обикновено са международни и местни оперативни компании, като адвокати,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието