Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ)

Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ)

Фондацията „Enterprise-University of Zaragoza“ е неправителствена организация, подкрепяна от Университета на Сарагоса и Търговската и индустриална камара на Сарагоса. Те работят всеки ден за предоставянето на сътруднически решения, които обединяват таланта, знанията, уменията и ресурсите на университета, предприемачите, публичните и частни предприятия и институции, свободните професионалисти, студентите и обществото като цяло за взаимно обогатяване, както…

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE)

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE)

Базирана в Брюксел асоциация на банките. Мисията на CBE е да предоставя информация и консултантски услуги относно политиките на ЕС и европейските и международни програми за финансиране и публични търгове на своите асоциирани членове и техните клиенти. CBE също така подпомага клиентите в процеса на интернационализация, като например намиране на бизнес партньори. Основните области на…

UPI – ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec

Публична институция с нестопанска цел за образование и обучение на възрастни. Специализиран е в разнообразна гама от официални (начално училище за възрастни и професионални програми) и неформални образователни програми (компютърни, езикови, програми за ограмотяване, семинари и курсове за свободното време, здраве, танци и музика и т.н.) Предоставя качество насочване и консултантски услуги за различни целеви…

CECOA Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins

CECOA Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins

CECOA Knowledge Resources Center (CRC) е част от национална мрежа от центрове за знания и ресурси и има за цел да подготви и разпространи техническа информация в различни аспекти на техническата поддръжка, особено насочена към секторите на търговията и услугите. Основната цел на CRC на CECOA е да предоставя техническа, информационна и педагогическа подкрепа на…

Emphasys Centre

Emphasys Centre

Центърът Emphasys е създаден през 1998 г. и работи като Център за обучение, ИКТ обучение, Център за изследвания и разработка на софтуер. Организиран е в 4 отдела: Отделът за образование, който предлага валидирани и акредитирани ИТ курсове. Emphasys е активен член на Европейската мрежа за цифрово обучение (DLEARN). Проекти

HeartHands SOLUTIONS

HeartHands SOLUTIONS

HeartHands SOLUTIONS е много динамична компания, която преодолява пропастта между търговските и публичните/ЕС финансиращи екосистеми. Тяхното предоставяне на услуги варира от бизнес развитие и придобиване на публично финансиране до персонализирано внедряване, обучение и технологии. Проекти

Parents’ Association „Step by Step“

Parents’ Association „Step by Step“

Родителско сдружение „Стъпка по стъпка” е неправителствено сдружение с нестопанска цел с основна цел да популяризира ценностите на едно общество, насочено към децата. Основната дейност на Сдружението е насърчаване правата на децата и техните семейства на достоен живот; сътрудничество с предучилищни, училищни и други институции, които се грижат за децата и семейството; съвместни действия на членовете…

Projects in Motion Ltd.

Projects in Motion Ltd.

Projects in Motion Ltd. (PiM) е мултидисциплинарна изследователска организация и клъстерна платформа. PiM работи основно в рамките на транснационални кооперативни програми за изследване и регионално развитие, финансирани от Европейския съюз. Проекти

Край на съдържанието

Край на съдържанието