Завършен проект

Български пътеводител – иновативни и интерактивни туристически услуги

Български пътеводител - иновативни и интерактивни туристически услуги

Продължителност: 1 октомври, 2013 – 1 април, 2015

Проектът цели да популяризира и утвърди България като уникална туристическа дестинация. Сред целите на клъстера са:

 • Да се въведе новаторска технология за интерактивно предлагане на туристически услуги, предоставена от Клъстера;
 • Привличане на повече български и чуждестранни туристи в местните туристически дестинации;
 • Да се подобри пазарната позиция на българския туристически продукт на международно ниво;
 • Да популяризира и представи природната красота, културното и историческо наследство и човешкия потенциал на страната в български и чуждестранни медии.

Дейности по проекта:

 • Обучения за изграждане на капацитет на персонала на Клъстер;
 • Създаване и създаване на интернет портал с цел популяризиране на услугите на клъстера и неговите членове;
 • Иновативни дейности в областта на туризма – дни на “Геотуризъм” в няколко големи града, национален фестивал “Български пътеводител”;
 • Участие на клъстера в 2 национални туристически изложения (София и Велико Търново) и в 3 международни панаири (в САЩ, Русия и Испания).

Резултати от проекта:

 • Повишен капацитет и квалификация на членовете на клъстера чрез подобряване на достъпа до образователни услуги и специализации;
 • Специализиран онлайн портал за пътуване и база данни с актуална информация за алтернативните форми на туризъм в България;
 • Обмяна на ноу-хау и създаване на контакти чрез участие в международни семинари и участие в национални и международни туристически изложения;
 • Подобрен достъп на членовете на клъстера до потенциални клиенти и бъдещи партньори на национално и международно ниво;
 • Повишен интерес от страна на международните медии и инвеститори към възможностите за развитие на специализирани форми на туризъм в България;
 • Разработена маркетингова стратегия за позициониране на клъстера и популяризиране на съвместни туристически пакети и услуги под общата марка „Български пътеводител”.