Завършен проект

Генератори на идеи

Ruse Municipality Logo

Цел на проекта: Целта на проекта е да се създаде модел на успешна практика за разширяване и усъвършенстване на учебната програма.

Местоположение: Русе

Резултати:

  • Всички гимназии бяха информирани за следващото обучение по предприемачество. Бяха разпространени брошури и постери с името на проекта и кратка информация за дейностите;
  • 21 ученици бяха обучени в основни предприемачески умения и знанията им бяха повишени;
  • 21 комплекта материали бяха раздадени на участниците;
  • Проведена е заключителна пресконференция за оповестяване на крайните резултати от проекта.

Партньор(и) по проекта:

  • Русенска търговско-индустриална камара (водещ партньор)

Донор(и) на проекта: Община Русе

Продължителност: 3 месеца