Издаване и заверка на сертификати за произход на стоката форма Европейски съюз

Certificate of Origin

Сертификатът за произход на стоки е документ, който удостоверява произхода на стоките подлежащи за износ. Определянето на произхода на изнасяната стока е една от ключовите бази за прилагане на тарифни и други важни критерии. Сертификатите за произход са предназначени единствено да докажат произхода на стоките с цел да задоволят митнически или търговски изисквания от типа на акредитиви и др.

Терминът „сертификат за произход“ означава специфична форма идентифицираща стоките, с която оторизираната организация (РТИК) удостоверява изрично, че стоките, за които се отнася сертификатът са с произход от конкретна държава/група държави.

Сертификатът за произход, заверяван от РТИК включва: оригинал, копия на сертификата – 3 бр. и заявление за издаването му. Формулярите съответстват на международните стандарти за формат и спецификация на документа – размери, тегло на хартия, растерен фон, цветово оформление.

Сертификатът за произход се заверява от РТИК в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълват се четливо (не ръкописно) на английски, френски, немски или руски езици, в зависимост от изискванията на клиента.

Всеки издаден сертификат съдържа отпечатан референтен номер и уникален, официален сериен номер, поставян при заверката на документа.

За всяка отделна пратка се издава само един сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася например с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

Всички печатни грешки и всички промени в сертификатите трябва да бъдат коригирани чрез зачертаване на неправилните данни и вписване на корекциите, след което издаващият орган отбелязва с подпис и печат, че „промяната е одобрена“. Не се разрешава корекции да се извършват чрез изтриване или с използване на течни коректори.

Българската търговско-промишлена палата заверява сертификати за произход на стоки на всички български търговци, независимо дали са членове на Палатата или не.

Документите се приемат и обработват от експертите на Палатата в гр. София и в Регионалните търговско-промишлени палати, в частност РТИК.

Албена Генова (Нова)

Отговорник:


Албена Генова
Експерт БТПП в РТИК

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: agenova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000