Управленски консултации за осъществяване на дигитална трансформация

Технологиите не само подобряват живота на хората, но и улесняват работата в много сектори. Дигиталната трансформация помага на организациите да бъдат в крак с възникващите изисквания на клиентите и следователно да оцелеят в лицето на бъдещето. Това позволява на компаниите да се конкурират по-добре в икономическа среда, която непрекъснато се променя в отговор на технологичното развитие. Правилното управление на цифровия обрат дава възможност за достъп до оперативни и производствени предимства.

Ситуацията след пандемията, в която живеем, повиши интензитета на приемане на цифровите решения. Компаниите, които ще успеят, ще бъдат тези, които създават интелигентни изживявания и пътувания на клиентите, които улесняват и/или допълват живота на хората. Компаниите, които ще се провалят, ще бъдат тези, които не се стремят да се възползват от новите AI технологии и не базират решенията си на данни, за да предвидят тенденциите в търсенето и да вземат решения, насочени към подобряване на работната сила.

Русенската търговско-индустриална камара предлага бизнес услуги, насочени към консултиране на висшия и среден мениджмънт с оглед осъществяване на дигитална трансформация в техните предприятия чрез интегриране на нови софтуерни системи. Обхватът на услугите включва анализ на текущото състояние, подбор на технологични системи и проучване на потенциални софтуерни доставчици.

Технологичните системи, чрез които се осъществява трансформацията, попадат в следните категории:

 • Софтуер за финансов мениджмънт (Financial Management Software)
 • Инструменти за бизнес анализ (Business Analytics Tools)
 • Инструменти за бизнес разузнаване (Business Intelligence Tools)
 • Софтуер за управление на съоръжения (Facility Management Software)
 • Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM Systems)
 • Софтуер за клиентско изживяване (Customer Experience Software)
 • Софтуер за планиране на корпоративни ресурси (ERP Software)
 • Софтуер за производство (Manufacturing Software)
 • Софтуер за управление на риска (Risk Management Software)
 • Софтуер за управление на човешките ресурси (HR Management Software)
 • Системи за управление на производителността (Performance Management Systems)
 • Софтуер за управление на проекти (Project Management Software)
 • Софтуер за управление на задачи (Task Management Software)
 • Софтуер за работния процес (Workflow Software)
Светослав Минчев

Отговорник:


Светослав Минчев
Експерт маркетинг

За консултации:


Т: +359 895 890123
Е: sminchev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000