Специализирани обучения за повишаване на дигиталната компетентност

Когато става въпрос за цифрова трансформация, има множество фактори и всички те трябва да бъдат управлявани успешно, за да се постигнат целите на организацията. Един от най-пренебрегваните елементи в дигиталната трансформация е ролята на обучението на новите служители и осигуряването на постоянна професионална подкрепа на настоящите такива.

Осъществено правилно, обучението създава ангажирани, уверени служители, които са способни и желаят да подкрепят трансформацията в организацията. Когато не се подходи отговорно обаче, това може да доведе до неангажирани работници, които се придържат към познатите, неефективни начини на работа. Ръководителите и мениджърите трябва да положат допълнителни усилия, за да наложат нови работни процеси, инструменти и политики, което прави по-малко вероятно процесът на цифрова трансформация да успее.

Русенската търговско-индустриална камара предлага провеждане на специализирани обучения на персонала на предприятията за придобиване на основни технически умения и познания, необходими за осъществяването на дигитална трансформация във всяка една бизнес организация. Обхватът на услугата включва осъществяване на отдалечени или присъствени групови срещи, целящи предоставяне на практически съвети за работа с конкретни софтуерни системи.

Технологичните системи, разглеждани в обучителните сесии, попадат в следните софтуерни групи:

  • Софтуер за счетоводство и финансов мениджмънт (Accounting & Financial Management Software)
  • Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM Systems)
  • Софтуер за помощно бюро (Help Desk Software)
  • Платформи за електронна търговия (eCommerce Platforms)
  • Софтуер за чат на живо (Live Chat Software)
  • Софтуер за отдалечен работен плот (Remote Desktop Software)
Светослав Минчев

Отговорник:


Светослав Минчев
Експерт маркетинг

За консултации:


Т: +359 895 890123
Е: sminchev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000