Целенасочена подкрепа за изграждане и развиване на онлайн бизнес присъствие

В днешния ден и епоха, когато целият свят се е превърнал в една голяма глобална общност, предприемчивите хора са намерили нови и иновативни начини за генериране на стабилни доходи чрез дигитален маркетинг. Преди това много от тях се противопоставяха на бързото разпространение на технологиите поради общоприетото схващане, че те ще превземат работните места.

Повечето фирми обаче не успяха да осъзнаят, че технологиите и интернет могат да осигурят множество възможности за онлайн бизнес. Интернет крие много скрити възможности и повечето хора не се нуждаят от почти никакви умения, за да навлязат в тях и да започнат своя онлайн бизнес. Както при всеки друг бизнес, предприемачите ще се нуждаят от някои основни познания за това как работи интернет и дигитална стратегия, за да бъдат успешни с онлайн продажбите.

Русенската търговско-индустриална камара предлага пакет от дигитални услуги, предназначен за собствениците на стартиращ или вече започнал бизнес и насочен към консултиране и предоставяне на ноу-хау за изграждане и развиване на печелившо онлайн присъствие. Обхватът на услугите включва подбор на софтуерна система, върху която да бъде изградена фирмена интернет страница, представяне на подходяща технологична платформа за онлайн търговия и разработване на стратегия за дигитален маркетинг.

Технологичните системи, чрез които се постигат целите, попадат в следните софтуерни категории:

  • Системи за управление на съдържанието (Content Management Systems)
  • Платформи за електронна търговия (Ecommerce Platforms)
  • Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM Systems)
  • Софтуер за автоматизация на маркетинга (Marketing Automation Software)
Светослав Минчев

Отговорник:


Светослав Минчев
Експерт маркетинг

За консултации:


Т: +359 895 890123
Е: sminchev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000