BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки

Концепцията за дигитални вериги за доставки (SC) насърчава използването на иновативни технологични интервенции, като например: По-специално, Европейската комисия съобщава, че съществуващите работни места вероятно ще се променят поради напредъка на … Продължете с четенето на BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки