BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки

BE-Digital logo

Идентификационен номер: 101056425 – ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO

Продължителност: 1 юли, 2022 – 30 юни, 2025

Концепцията за дигитални вериги за доставки (SC) насърчава използването на иновативни технологични интервенции, като например:

  1. Автоматизирани управлявани превозни средства (AGV)
  2. Интернет на нещата (IoT)
  3. Анализ на данни и големи данни (включително Блокчейн)
  4. Разширена и виртуална реалност (AR/VR)

По-специално, Европейската комисия съобщава, че съществуващите работни места вероятно ще се променят поради напредъка на информационните технологии. В този контекст европейските студенти във висшето образование и новото поколение работна сила трябва да свикнат с новия цифров пейзаж.

Проектът BE-Digital има за цел да идентифицира цифровите нужди и възможности в екосистемата на SC за разработване на иновативна програма за висше образование и ПОО, която предоставя на студентите цифрови компетенции и умения чрез сътрудничеството на образователни и корпоративни организации.

Консорциумът BE-Digital ще се съсредоточи върху разработването на специализирани курсове в четирите горепосочени тематични области, за да насърчи: (i) интегрирането на революционни технологии за дигитални SC в учебните програми за висше образование и ПОО за справяне с несъответствията на уменията, и (ii) трансформация на традиционните SC бизнес модели към цифрови и устойчиви.

Всяка тематична област ще включва два курса за студентите (т.е. уводни курсове и курсове за напреднали). Курсовете ще бъдат проектирани така, че да включват иновативни методологии за преподаване и интерактивни инструменти за обучение (т.е. сериозна игра, виртуални сценарии за демонстриране на интегрирането на предложените курсове в контекста на дигиталния SC), актуален материал за в клас и дигитални обучителни курсове, лекции на академичен и фирмен персонал.

Пригодността и качеството на разработения курс ще бъдат тествани и оценени чрез стартиране на интензивни пилотни курсове за студенти в четирите участващи страни (Гърция, Италия, Кипър, Португалия) на проекта BE-Digital, като допълнително включват дейности за мобилност в подкрепа на транснационални и мултидисциплинарни сътрудничество в областта на цифровите SC.

Партньори

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Aristotle University of Thessaloniki

Aristotle University of Thessaloniki

ECOLE - Enti Confindustriali Lombardi per L'education - Societa' Consortile a R.L.

ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per L’education – Societa’ Consortile a R.L.

Frederick University

Frederick University

Pécs-Baranya Chamber of Commerce and Industry

Pécs-Baranya Chamber of Commerce and Industry

Agrupamento de Escolas José Estêvão

Agrupamento de Escolas José Estêvão

Greek Association of Supply Chain Management

Greek Association of Supply Chain Management

Hellenic Maintenance Society logo

Hellenic Maintenance Society

Institute of Entrepreneurship Development – iED Logo

Institute of Entrepreneurship Development – iED

CCS Digital Education (CCSDE)

CCS Digital Education (CCSDE)

Atlantis Engineering Logo

Atlantis Engineering

Айри Мемишев

Координатор:


Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 883588675
Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000