BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки

BE-Digital logo

Идентификационен номер: 101056425 – ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO

Продължителност: 1 юли, 2022 – 30 юни, 2025

Концепцията за дигитални вериги за доставки (SC) насърчава използването на иновативни технологични интервенции, като например:

  1. Автоматизирани управлявани превозни средства (AGV)
  2. Интернет на нещата (IoT)
  3. Анализ на данни и големи данни (включително Блокчейн)
  4. Разширена и виртуална реалност (AR/VR)

По-специално, Европейската комисия съобщава, че съществуващите работни места вероятно ще се променят поради напредъка на информационните технологии. В този контекст европейските студенти във висшето образование и новото поколение работна сила трябва да свикнат с новия цифров пейзаж.

Проектът BE-Digital има за цел да идентифицира цифровите нужди и възможности в екосистемата на SC за разработване на иновативна програма за висше образование и ПОО, която предоставя на студентите цифрови компетенции и умения чрез сътрудничеството на образователни и корпоративни организации.

Консорциумът BE-Digital ще се съсредоточи върху разработването на специализирани курсове в четирите горепосочени тематични области, за да насърчи: (i) интегрирането на революционни технологии за дигитални SC в учебните програми за висше образование и ПОО за справяне с несъответствията на уменията, и (ii) трансформация на традиционните SC бизнес модели към цифрови и устойчиви.

Всяка тематична област ще включва два курса за студентите (т.е. уводни курсове и курсове за напреднали). Курсовете ще бъдат проектирани така, че да включват иновативни методологии за преподаване и интерактивни инструменти за обучение (т.е. сериозна игра, виртуални сценарии за демонстриране на интегрирането на предложените курсове в контекста на дигиталния SC), актуален материал за в клас и дигитални обучителни курсове, лекции на академичен и фирмен персонал.

Пригодността и качеството на разработения курс ще бъдат тествани и оценени чрез стартиране на интензивни пилотни курсове за студенти в четирите участващи страни (Гърция, Италия, Кипър, Португалия) на проекта BE-Digital, като допълнително включват дейности за мобилност в подкрепа на транснационални и мултидисциплинарни сътрудничество в областта на цифровите SC.

Партньори

Айри Мемишев

Координатор:


Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 883588675
Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000