Project Net

Project Net

Project Net (PN) е неправителствена организация, създадена през 2013 г. Основната цел на PN е образование за възрастни, предприемачи и възрастни учащи се и социално включване на възрастни учащи чрез образователни дейности. Специфичните области на ключовия персонал: университет за третата възраст, обучение по предприемачество, бизнес инкубация, здравословен начин на живот, спорт, творческо мислене, управление на…

Край на съдържанието

Край на съдържанието