Гласът на малкия и среден бизнес: Национално проучване сред МСП в България
|

Гласът на малкия и среден бизнес: Национално проучване сред МСП в България

Русенската Търговско-Индустриална Камара ви кани да участвате в ключово национално проучване, насочено към малките и средните предприятия (МСП) в България. Целта е да разберем предизвикателствата, проблемите и възможностите, с които се сблъсквате, от устойчивост и инвестиционна активност до нуждата от финансиране, иновации и интернационализация. Вашите възгледи са ценни за формирането на ефективни стратегии за подкрепа и развитие на бизнеса. Участието в анкетата е анонимно и отнема само няколко минути. Споделете своя опит и помогнете за изграждането на по-добра бизнес среда в България.

Визита на Н. Пр. Санджай Рана укрепва бизнес връзките между България и Индия
|

Визита на Н. Пр. Санджай Рана укрепва бизнес връзките между България и Индия

В значимо събитие за Русенската Търговско-Индустриална Камара, ние имахме честта да посрещнем Н. Пр. г-н Санджай Рана, Извънреден и Пълномощен посланик на Република Индия в България. Посещението, състояло се на 02 февруари 2024 г., беше възможност за укрепване на търговските и културните връзки между нашите държави. Обсъдени бяха ключови теми за развитието на бизнес отношенията, включително привличане на индийски инвеститори и организиране на бизнес делегации. Тази среща подчерта значимия потенциал за сътрудничество и насърчи продължаващия диалог за взаимна изгода и растеж.

Нов меморандум за сътрудничество между РТИК и ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по инициативата DTAM
|

Нов меморандум за сътрудничество между РТИК и ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по инициативата DTAM

„Интегрирана програма за обучение на техници от ЕС за внедряване и управление на дигитални инструменти в интелигентното производство” или DTAM накратко, е иновативна международна инициатива, в която Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) участва активно от 2020г. В качеството си на обединяваща бизнеса, общността и образованието организация, РТИК инвестира значими усилия и средства в икономиката на знанието,…

Отличия „Инвеститор на годината“: Покана за Участие от Русенската Търговско-Индустриална Камара
|

Отличия „Инвеститор на годината“: Покана за Участие от Русенската Търговско-Индустриална Камара

Русенската Търговско-Индустриална Камара обявява 18-тите годишни награди „Инвеститор на годината“, организирани от Българската агенция за инвестиции. Призоваваме всички иновативни и прогресивни бизнеси да демонстрират своите постижения в областта на устойчивите инвестиции и високите технологии. Подайте кандидатурата си до 02 февруари 2024 г. и бъдете част от тази престижна инициатива, която отличава и насърчава инвестиционните проекти, спомагащи за икономическия растеж на България.

Нови възможности за иновации: Отворена е програма за финансиране с бюджет от 127 млн. лв.
|

Нови възможности за иновации: Отворена е програма за финансиране с бюджет от 127 млн. лв.

Русенската търговско-индустриална камара информира за отварянето на нова програма за финансиране на иновации, предоставяща възможности за микро-, малки и средни предприятия, както и за големи компании в партньорство с МСП, да разработват и реализират иновативни проекти в различни сфери на икономиката. Програмата, с общ бюджет от 127 млн. лв., е значима стъпка към подкрепата на иновациите и технологичния напредък в България.

Старт на проекта за Автомагистрала „Русе – Велико Търново“: Нова глава в развитието на региона
|

Старт на проекта за Автомагистрала „Русе – Велико Търново“: Нова глава в развитието на региона

Отбелязваме старт на значимия проект за изграждането на Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, който ще трансформира транспортната инфраструктура и ще подкрепи икономическото развитие на региона. Проектът, обхващащ 133 км, е от съществено значение за подобряването на свързаността и улесняването на пътуванията между ключови градове. Той обещава да привлече нови инвестиции, да стимулира търговията и да създаде нови работни места, затвърждавайки позицията на Русе като стратегически транспортен и логистичен център.

Международна конференция в Русе: Обсъждане на готовността на България и Румъния за Шенген
|

Международна конференция в Русе: Обсъждане на готовността на България и Румъния за Шенген

На 23 ноември 2023 г., в Русе се проведе международна конференция, организирана с подкрепата на Русенската търговско-индустриална камара, която акцентира върху готовността на България и Румъния за влизане в Шенген. Важен фокус беше поставен на текущите предизвикателства и вероятността за отлагане на членството. Министрите на икономиката от двете страни и други ключови участници подчертаха значението на този процес за икономическото развитие на региона.

Финансовата грамотност – необходима част от обучението на ученици и студенти
|

Финансовата грамотност – необходима част от обучението на ученици и студенти

Финансовата грамотност е способността за разбиране и управление на личните финанси. Това включва не само умения като бюджетиране, спестяване, инвестиране, вземане на заеми, но и комплексни теми като избягване на измами и киберсигурност. Финансовата грамотност е от съществено значение за младите хора, които навлизат в зряла възраст и са изправени пред различни финансови решения и…

Вдъхновяваща среща с млади предприемачи в рамките на Световната седмица на предприемачеството

Вдъхновяваща среща с млади предприемачи в рамките на Световната седмица на предприемачеството

В рамките на Световната седмица на предприемачеството представители на РТИК се включиха, като специални гости на инициативата „Аз съм предприемач“ на ПГИУ „Елиас Канети“. Събитието се проведе със съдействие на Джуниър Ачийвмънт – България, в час по Предприемачество в 8В клас, специалност „Електронна търговия“.  Изпълнителният директор на РТИК – господин Милен Добрев, запозна младежите с…

От 2024 г. ESG придобива задължителен характер в рамките на ЕС
| |

От 2024 г. ESG придобива задължителен характер в рамките на ЕС

Европейският съюз заявява своята амбиция да бъде световен лидер в регулацията на устойчивостта, като приема нови закони, които изискват от компаниите да отчитат своите екологични, социални и управленски практики. От началото на 2024 г. екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) придобива задължителен характер за определени дружества в ЕС и България. Според Директивата за корпоративно отчитане…

Край на съдържанието

Край на съдържанието