Членство

Членството в РТИК е инвестиция във Вашия бизнес, Вашето име и средата, в която Вашият бизнес работи. Като водещ посредник на бизнеса в Русе, РТИК работи всеки ден към създаването и поддържането на жизнена, иновативна и успешна икономика.

Членството в РТИК е на доброволен принцип. В членския състав се включват представители на големи, малки и средни производствени предприятия и фирми, организации, работещи в подкрепа на бизнеса.

Като членове на РТИК, Вие получавате: 

 • Разпознаване на фирмата като член на Русенската бизнес общност, както и най-голямата бизнес мрежа в България – Националната система на Търговско-индустриалните камари/палати.
 • Предоставяне на възможности за участие в международни и местни бизнес събития и конференции.
 • Представяне пред търговски партньори в страната и чужбина и създаване на възможности за участие в чуждестранни мисии и делегации.
 • Осигуряване на съдействие при осъществяване на бизнес в чужбина и защитаване на интересите пред чуждестранни партньори.
 • Възползване от широките международни мрежи от партньори и контакти на Камарата.
 • Включване с предимство в международни проекти и инициативи на Камарата.
 • Получаване на специализирани консултации от външни и вътрешни експерти.
 • Публикуване на информация и новини чрез комуникационните канали на Камарата.
 • Получаване на пълен достъп до информационните масиви на Камарата.
 • Ползване на отстъпки между 20-30% от цените на всички бизнес услуги, предлагани от Камарата.
 • Ползване на напълно оборудвани семинарни и конферентни помещения и зали за бизнес срещи с отстъпки до 40%.
 • Разпространяване на рекламни материали чрез всички комуникационни канали на Камарата с отстъпки в размер до 50%.
 • Право за внасяне на предложения за промени в законодателството и на възможности за лобиране пред местните и държавните институции и власти с оглед на защита на интересите на бизнеса.
 • Издаване на референции и удостоверения, че фирмата е член на Камарата, както и право за ползване логото на Камарата с надпис “Член на РТИК”.
 • Придобиване на глас в Общото Събрание на Камарата, даващ право на активно участие при вземането на решения, свързани с дейността на организацията.

Членството в РТИК е обвързано със заплащане на членски внос за период от една година. Вашата кандидатура за членство може да бъде изпратена на следната страница:

InnoBridge-Main-logo-EN

БИЦ Инобридж е организация за подпомагане на иновативен стартиращ бизнес, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN – www.ebn.eu). Това е първият и единствен акредитиран БИЦ от мрежата на EBN в България. БИЦ Инобридж е организация, която промотира развитието на иновации и виртуално инкубиране на местни предприемачи чрез предоставяне на услуги като: обучения, семинари, консултации и други персонализирани услуги, в зависимост от конкретните нужди, особено на младите предприемачи и стартиращите фирми.

БИЦ Инобридж разполага с висококвалифицирани експерти с опит в изпълнение на проекти по различни финансирани от ЕС програми: напр. CBC Румъния-България 2007-2013, FP7, ERASMUS и др. Центърът е с модерна инфраструктура, която включва административни офис помещения, напълно оборудвани с лаптопи, настолни компютри, многофункционални устройства.

Центърът разполага с конферентна зала с капацитет от 35+ души, подходящо за конференции, обучения, семинари и други подходящи събития. Той е оборудван с интерактивна дъска, мултимедийни презентационни съоръжения, табла с флип-чарт и др. Освен това, последният е оборудван с висококачествено оборудване за видео-конференция Telepresence (VC), разработено с цел да се постигне максимално близо до усещането за реално взаимодействие между участниците. То може да се използва както за срещи от точка до точка, така и за срещи с много точки и едновременно обучение в различен формат и участници, поради универсалната си съвместимост. Последното позволява свързването на централата на VC с практически всички подобни видеоконферентни центрове по света.

BIC INNOBRIDGE има опит в организирането на различни събития като: Конференция за бизнес иновации, обучения и семинари за стартиращи фирми и млади предприемачи, насочени към изграждане на техния капацитет чрез обогатяване на техните компетенции в областта на: финансиране, бизнес планиране, навлизане на пазара и др. Организира също така скринингови срещи за идентифициране на нуждите на предприемачите за развитие на техните идеи и (потенциални) бизнеси и въз основа на тях Центърът организира консултации на предприемачите с високоспециализирани експерти в областите на идентифицираните нужди.

Научете повече Покажи по-малко

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност