Членство

Членството в РТИК е инвестиция във Вашия бизнес, Вашето име и средата, в която Вашият бизнес работи. Като водещ посредник на бизнеса в Русе, РТИК работи всеки ден към създаването и поддържането на жизнена, иновативна и успешна икономика.

Членството в РТИК е на доброволен принцип. В членския състав се включват представители на големи, малки и средни производствени предприятия и фирми, организации, работещи в подкрепа на бизнеса.

Като членове на РТИК, Вие получавате:

При членство в Русенската търговско-индустриална камара, Вашата фирма се признава като ключов участник в бизнес общността на Русе и в по-широкия контекст на българския бизнес сектор. Това разпознаване осигурява на Вашата фирма ценно позициониране и видимост, насърчаващи стратегическите партньорства и разширяването на пазара. Чрез присъединяване към системата на българските търговско-индустриални камари, Вие се включвате в най-голямата бизнес мрежа в страната, което отваря допълнителни възможности за мрежови връзки, сътрудничество и иновации. Силната принадлежност към тези важни организации също така повишава престижа и доверието във Вашата фирма, подкрепящи по-ефективно привличане на клиенти и инвеститори.

Членството в Русенската търговско-индустриална камара дава възможност за участие в разнообразие от местни и международни бизнес събития и конференции. Тези събития предоставят уникални възможности за установяване и разширяване на контакти, обмен на идеи, научаване от лидерите в индустрията и презентиране на продуктите и услугите на Вашата фирма на широка аудитория. Участието в тези събития също така може да предостави важна перспектива и възможности за развитие, като ви помогне да бъдете в крак с новите тенденции и иновации в бизнеса. В допълнение, присъствието на такива събития може да укрепи имиджа на Вашата фирма като активен и амбициозен играч в бизнес общността.

Членството в Русенската търговско-индустриална камара дава възможност на фирмите да бъдат представени пред множество търговски партньори в страната и чужбина. Тази уникална платформа за връзки и мрежи предоставя преки възможности за срещи и разговори с водещи индустриалци, търговци и инвеститори. Освен това Камарата дава възможност за участие в чуждестранни мисии и делегации, което означава, че фирмите могат да изложат своите продукти и услуги на нови пазари, да разширят своето международно присъствие и да установят ценни търговски връзки. Тази платформа за глобално взаимодействие може значително да увеличи бизнес възможностите и да повиши видимостта и конкурентоспособността на фирмите на международната арена.

С членството в Русенската търговско-индустриална камара, Вашата фирма ще получи ценно съдействие при осъществяване на бизнес дейности в чужбина. Камарата може да предостави набор от услуги, включително информация и съвети за международни бизнес практики, регулации и пазарни тенденции. Също така, тя може да помогне при установяване и развитие на отношения с чуждестранни партньори, както и да служи за медиатор при всякакви търговски спорове. Освен това, Камарата защитава интересите на своите членове пред чуждестранни партньори, осигурявайки, че Вашият бизнес е правилно представен и защитен в международните отношения. Всичко това може значително да облекчи процеса на глобализация на Вашия бизнес и да укрепи позицията ви на международния пазар.

Членството в Русенската търговско-индустриална камара предоставя на Вашата фирма уникалната възможност да се възползва от широките международни мрежи от партньори и контакти на Камарата. Тези мрежи обхващат разнообразие от браншове и индустрии и могат да предоставят неоценими възможности за сътрудничество и развитие. От глобални корпорации до малки и средни предприятия, контактите на Камарата могат да помогнат на Вашия бизнес да установи стратегически връзки, които могат да доведат до нови пазари, клиенти и партньорства. Също така, включването в тази мрежа може да повиши престижа на Вашата фирма и да Ви позиционира като лидер във вашия сектор. В съчетание с подкрепата и ресурсите, предоставени от Камарата, тези международни мрежи могат да имат значително въздействие върху успеха на Вашия бизнес.

Членството в Русенската търговско-индустриална камара Ви дава предимство при включване в международни проекти и инициативи, реализирани от Камарата. Тези проекти и инициативи могат да включват участие в международни обучителни и развойни програми, партньорства с други институции, иновационни проекти, икономически мисии, конференции и семинари, сред други. Чрез активно участие в такива проекти, Вашата фирма може да увеличи своята видимост, да привлече нови клиенти, да разшири своя бизнес и да получи достъп до нови пазари. Освен това, това участие може да допринесе за повишаване на компетентността и квалификацията на Вашия екип, както и за стимулиране на иновациите в рамките на Вашата фирма. Всичко това може да подсили позицията Ви на бизнес пазара, като Ви помогне да се справите по-ефективно с предизвикателствата и възможностите, свързани с международния бизнес.

Чрез членството в Русенската търговско-индустриална камара, Вашата фирма може да се възползва не само от възможността за получаване на специализирани консултации от външни и вътрешни експерти, но и от привилегировани цени за тези услуги. Тези консултации покриват широк спектър от области, като право, финанси, маркетинг, международна търговия, технологии и други. Експертите, с които Камарата работи, имат обширен опит и знания, които могат да бъдат изключително полезни за Вашата фирма. Помощта, която те предлагат, може да Ви спести значителни ресурси – време, усилия и финанси, като в същото време предоставя необходимата експертиза и професионален съвет, когато Ви е необходим.

Като член на Русенската търговско-индустриална камара, Вашата фирма има привилегията да публикува информация и новини чрез комуникационните канали на Камарата. Тези канали могат да включват бюлетини, уебсайт, социални медии, прессъобщения, събития и други платформи, които достигат до широк кръг от бизнес общности, партньори и други потенциално заинтересовани страни. Това може да служи като ефективен инструмент за увеличаване на видимостта на Вашата фирма, промоция на Ваши продукти и услуги, и изграждане на Вашата марка. В допълнение, публикуването на информация чрез каналите на Камарата може да подпомогне установяването на Вашия авторитет в бизнеса и да укрепи връзките със съществуващи и потенциални клиенти и партньори. Това предоставя уникална възможност да комуникирате директно с Вашата целева аудитория и да поддържате активно и видимо присъствие в бизнес средите.

Членството в Русенската търговско-индустриална камара предоставя на Вашата фирма пълен достъп до информационните масиви на Камарата. Тези информационни ресурси могат да бъдат изключително полезни за Вашия бизнес и могат да включват статистически данни, проучвания на пазара, анализи на индустрията, информация за международни пазари, регулаторни актуализации и много други. Тази информация може да Ви помогне да вземате по-добре информирани и стратегически бизнес решения, да откриете нови възможности и да анализирате конкурентната среда. Освен това, достъпът до тези масиви от информация може да ви предпази от потенциални рискове, да подобри Вашето бизнес планиране и да Ви помогне да се адаптирате бързо към променящи се обстоятелства. Тази възможност е от особено значение в динамичната и взаимосвързана бизнес среда на днешния свят, където достъпът до актуална и точна информация може да бъде ключов за успеха.

Станете член на Русенската търговско-индустриална камара и се възползвайте от значителни отстъпки между 20-30% от цените на обширния спектър бизнес услуги, предлагани от Камарата. Тези услуги включват, но не се ограничават до, помощ при фирмена регистрация и сертификация, получаване на фирмен префикс GS1, издаване на различни видове сертификати и документи, външнотърговски и митнически услуги, информационни услуги, дигитални бизнес услуги, управленски консултации, обучения и консултации в областта на арбитража. Освен това, Камарата предлага и услуги свързани с организирането на събития, като пресконференции, видеоконферентни връзки, фирмени презентации, семинари, кооперационни борси и други. Всички тези услуги са насочени към подкрепа и развитие на Вашия бизнес и са разработени така, че да отговорят на Вашите конкретни нужди и предизвикателства. Това предимство може да бъде от голямо значение за Вашата компания, като Ви помогне да растете, да оптимизирате Вашия бизнес и да подобрите Вашите възможности за конкуренция на пазара.

Както членовете на Русенската търговско-индустриална камара вече знаят, едно от големите предимства е възможността да ползвате напълно оборудвани семинарни и конферентни помещения и зали за провеждане на бизнес срещи, събития и обучения с отстъпки до 40%. Помещенията, предлагани от Камарата, са обзаведени и оборудвани по начин, отговарящ на съвременните бизнес изисквания и стандарти, което включва мултимедия, видеоконферентна система и високоскоростен интернет. Приемащите помещения са удобни и гъвкави по отношение на капацитета, което ги прави подходящи за събития с различен мащаб – от по-малки семинари и работни групи до по-големи конференции и презентации. Предлаганите отстъпки осигуряват изгодни условия за Вашата организация, като Ви помагат да минимизирате разходите, свързани с наемането на подобни помещения, докато по същото време Ви дават възможност да провеждате събития в професионална и удобна обстановка.

Като член на Русенската търговско-индустриална камара, Вие имате възможността да използвате всички наши комуникационни канали за разпространение на Вашите рекламни материали, и то с отстъпки до 50%. Това включва нашата уеб страница, информационния бюлетин, социалните мрежи, а също така и възможността за разпространение на печатни материали по време на организирани от нас събития. Така Вашият бизнес може да достигне до широка аудитория, включваща други членове на Камарата, партньори и потенциални клиенти, както и до широкия бизнес сектор на региона и на страната. Предимството да разпространявате рекламни материали по нашите канали не само ще увеличи видимостта на Вашия бизнес, но и ще Ви даде възможност да възползвате ефективно маркетинговия бюджет, като използвате предлаганите от нас отстъпки.

Със статута си на член на Русенската търговско-индустриална камара, Вие активно участвате във формирането на общественото и икономическото развитие на региона и страната. Имате възможността да внасяте предложения за промени в законодателството, което може да повлияе върху Вашия бизнес, като по този начин представите и отстоявате своите интереси. Тази роля не е само във вашия интерес, но и служи за общото благосъстояние на бизнес общността. Също така, членството в Камарата Ви дава възможност да лобирате пред местни и държавни институции и власти. Това е мощен инструмент, който можете да използвате за защита и развитие на своя бизнес, като същевременно участвате активно в обществения диалог и във формирането на по-добра бизнес среда.

Станете член на Русенската търговско-индустриална камара и придобийте важните символи на членство, които говорят за вашия авторитет и репутация в бизнес общността. Вие ще получите официални референции и удостоверения, които потвърждават, че Вашият бизнес е член на Камарата. Това ще ви позволи да демонстрирате пред Вашите партньори и клиенти Вашия статус на доверен и надежден участник в бизнес общността. Освен това, ще имате правото да използвате логото на Камарата с надпис „Член на РТИК“. Логото на Камарата е широко признат символ на качество, надеждност и професионализъм. Използването му може да допринесе за увеличаване на доверието във Вашия бизнес, да подобри Вашата корпоративна идентичност и да Ви помогне да изградите по-силна връзка с Вашите клиенти и партньори.

Приемете членството в Русенската търговско-индустриална камара като възможност да имате активен глас в управлението на организацията. Вашият глас в Общото Събрание Ви дава право да участвате във вземането на важни решения, свързани с дейността на Камарата. Това означава, че Вие можете да използвате своята позиция за да оказвате влияние върху правила, политики и стратегии, които директно или непосредствено могат да засегнат Вашия бизнес.

Вие ще бъдете в състояние да давате своите предложения, мнения и идеи за подобряване на функционирането на Камарата и да работите заедно с други членове за създаването на по-подходяща среда за Вашата търговска и индустриална дейност. Това е не само възможност да се включите в управлението на Камарата, но и да вложите своите усилия и енергия за подобряване на бизнес условията в областта.

Членството в РТИК е обвързано със заплащане на членски внос за период от една година. Вашата кандидатура за членство може да бъде подадена на следната страница:

InnoBridge-Main-logo-EN

БИЦ Инобридж е организация за подпомагане на иновативен стартиращ бизнес, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN – www.ebn.eu). Това е първият и единствен акредитиран БИЦ от мрежата на EBN в България. БИЦ Инобридж е организация, която промотира развитието на иновации и виртуално инкубиране на местни предприемачи чрез предоставяне на услуги като: обучения, семинари, консултации и други персонализирани услуги, в зависимост от конкретните нужди, особено на младите предприемачи и стартиращите фирми.

БИЦ Инобридж разполага с висококвалифицирани експерти с опит в изпълнение на проекти по различни финансирани от ЕС програми: напр. CBC Румъния-България 2007-2013, FP7, ERASMUS и др. Центърът е с модерна инфраструктура, която включва административни офис помещения, напълно оборудвани с лаптопи, настолни компютри, многофункционални устройства.

Центърът разполага с конферентна зала с капацитет от 35+ души, подходящо за конференции, обучения, семинари и други подходящи събития. Той е оборудван с интерактивна дъска, мултимедийни презентационни съоръжения, табла с флип-чарт и др. Освен това, последният е оборудван с висококачествено оборудване за видео-конференция Telepresence (VC), разработено с цел да се постигне максимално близо до усещането за реално взаимодействие между участниците. То може да се използва както за срещи от точка до точка, така и за срещи с много точки и едновременно обучение в различен формат и участници, поради универсалната си съвместимост. Последното позволява свързването на централата на VC с практически всички подобни видеоконферентни центрове по света.

BIC INNOBRIDGE има опит в организирането на различни събития като: Конференция за бизнес иновации, обучения и семинари за стартиращи фирми и млади предприемачи, насочени към изграждане на техния капацитет чрез обогатяване на техните компетенции в областта на: финансиране, бизнес планиране, навлизане на пазара и др. Организира също така скринингови срещи за идентифициране на нуждите на предприемачите за развитие на техните идеи и (потенциални) бизнеси и въз основа на тях Центърът организира консултации на предприемачите с високоспециализирани експерти в областите на идентифицираните нужди.

Научете повече Покажи по-малко

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност