Значими постижения

 • Пълноправен член на Българска търговско — промишлена палата и чрез нея на Съюза на Еврокамарите, на Асоциацията на Балканските търговски камари и на Световната търговска камара в Париж.
 • Член на Световната мрежа на търговските камари със седалище в Париж и Глобалната бизнес борса.
 • Учредител на Бизнес иновационен център Инобридж, който е с официална международна акредитация и пълноправен член на Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове – EBN (www.ebn.eu).
 • Съучредител на Европейската мрежа за дигитално обучение – D-LEARN (www.dlearn.eu).
 • Съучредител на Федерацията на Дунавските търговски камари (www.dccf.eu).
 • Съучредител на Българската Модна Асоциация (www.bgfa.eu).
 • От 2014 РТИК е част от пан-европейската мрежа на хъбовете за хоризонталния принцип в програма Хоризонт 2020 – Отговорни изследвания и иновации (RRI Hubs), където РТИК е местно звено за Румъния и България.
 • Местен координатор и организатор на пан-европейското събитие Европейска нощ на учените за гр. Русе от 2016 г. насам.
 • Координатор на интегрираната мрежа от видеоконферентни telepresence центрове, разположени в трансграничния регион между България и Румъния, на общо 5 локации.
 • Член — кореспондент на Съюза на германските експортьори.
 • Член на Съюза на Европейските Търговско-Индустриални Камари по Транспорт.
 • Съосновател на Русенския “Бизнес Център за подпомагане на МСП” в партньорство с Община Русе, съюза за частна инициатива на гражданите и Българска Стопанска камара по програма URADA на Европейския Съюз.
 • Един от основателите на “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”.
 • Основател на “Център за Мениджмънт и фирмено развитие” — инициатива на РТИК, осъществена в партньорство с Мид Йоркширската търговско — индустриална камара, Великобритания и Русенски Университет “Ангел Кънчев”, финансиран по проект на програма ФАР Партньорство.
 • Основател на “Център за икономическа информация” към РТИК с приоритетна задача да създаде условия за улеснен и пряк достъп до ежедневно постъпващата специализирана икономическа и бизнес информация, да я разпространява, включително и целевото и изпращане до фирмения офис.
 • Създаден Национален Център за Професионално Обучение в системата на БТПП – клон гр. Русе, който има за цел да утвърди камарите като водещи институции в професионалното обучение.
 • Съучредител на сдружение Дунавски дигитален иновационен хъб (ДИ ДИХ) – координираща структура за про-иновационна екосистема в Северен Централен район.
 • Член на Балкано-средиземноморска мрежа за ускоряване развитието на иновативни МСП с висок потенциал „Gazelle”.
 • От 2022г. РТИК е част от консорциум за акселерация на местните иновационни екосистеми в Европа „ACCELERO”.
InnoBridge-Main-logo-EN

БИЦ Инобридж е организация за подпомагане на иновативен стартиращ бизнес, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN – www.ebn.eu). Това е първият и единствен акредитиран БИЦ от мрежата на EBN в България. БИЦ Инобридж е организация, която промотира развитието на иновации и виртуално инкубиране на местни предприемачи чрез предоставяне на услуги като: обучения, семинари, консултации и други персонализирани услуги, в зависимост от конкретните нужди, особено на младите предприемачи и стартиращите фирми.

БИЦ Инобридж разполага с висококвалифицирани експерти с опит в изпълнение на проекти по различни финансирани от ЕС програми: напр. CBC Румъния-България 2007-2013, FP7, ERASMUS и др. Центърът е с модерна инфраструктура, която включва административни офис помещения, напълно оборудвани с лаптопи, настолни компютри, многофункционални устройства.

Центърът разполага с конферентна зала с капацитет от 35+ души, подходящо за конференции, обучения, семинари и други подходящи събития. Той е оборудван с интерактивна дъска, мултимедийни презентационни съоръжения, табла с флип-чарт и др. Освен това, последният е оборудван с висококачествено оборудване за видео-конференция Telepresence (VC), разработено с цел да се постигне максимално близо до усещането за реално взаимодействие между участниците. То може да се използва както за срещи от точка до точка, така и за срещи с много точки и едновременно обучение в различен формат и участници, поради универсалната си съвместимост. Последното позволява свързването на централата на VC с практически всички подобни видеоконферентни центрове по света.

BIC INNOBRIDGE има опит в организирането на различни събития като: Конференция за бизнес иновации, обучения и семинари за стартиращи фирми и млади предприемачи, насочени към изграждане на техния капацитет чрез обогатяване на техните компетенции в областта на: финансиране, бизнес планиране, навлизане на пазара и др. Организира също така скринингови срещи за идентифициране на нуждите на предприемачите за развитие на техните идеи и (потенциални) бизнеси и въз основа на тях Центърът организира консултации на предприемачите с високоспециализирани експерти в областите на идентифицираните нужди.

Научете повече Покажи по-малко

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност