Значими постижения

 • Пълноправен член на Българска търговско — промишлена палата и чрез нея на Съюза на Еврокамарите, на Асоциацията на Балканските търговски камари и на Световната търговска камара в Париж.
 • Член на Световната мрежа на търговските камари със седалище в Париж и Глобалната бизнес борса.
 • Учредител на Бизнес иновационен център Инобридж, който е с официална международна акредитация и пълноправен член на Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове – EBN (www.ebn.eu).
 • Съучредител на Европейската мрежа за дигитално обучение – D-LEARN (www.dlearn.eu).
 • Съучредител на Федерацията на Дунавските търговски камари (www.dccf.eu).
 • Съучредител на Българската Модна Асоциация (www.bgfa.eu).
 • От 2014 РТИК е част от пан-европейската мрежа на хъбовете за хоризонталния принцип в програма Хоризонт 2020 – Отговорни изследвания и иновации (RRI Hubs), където РТИК е местно звено за Румъния и България.
 • Местен координатор и организатор на пан-европейското събитие Европейска нощ на учените за гр. Русе от 2016 г. насам.
 • Координатор на интегрираната мрежа от видеоконферентни telepresence центрове, разположени в трансграничния регион между България и Румъния, на общо 5 локации.
 • Член — кореспондент на Съюза на германските експортьори.
 • Член на Съюза на Европейските Търговско-Индустриални Камари по Транспорт.
 • Съосновател на Русенския “Бизнес Център за подпомагане на МСП” в партньорство с Община Русе, съюза за частна инициатива на гражданите и Българска Стопанска камара по програма URADA на Европейския Съюз.
 • Един от основателите на “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”.
 • Основател на “Център за Мениджмънт и фирмено развитие” — инициатива на РТИК, осъществена в партньорство с Мид Йоркширската търговско — индустриална камара, Великобритания и Русенски Университет “Ангел Кънчев”, финансиран по проект на програма ФАР Партньорство.
 • Основател на “Център за икономическа информация” към РТИК с приоритетна задача да създаде условия за улеснен и пряк достъп до ежедневно постъпващата специализирана икономическа и бизнес информация, да я разпространява, включително и целевото и изпращане до фирмения офис.
 • Създаден Национален Център за Професионално Обучение в системата на БТПП – клон гр. Русе, който има за цел да утвърди камарите като водещи институции в професионалното обучение.
 • Съучредител на сдружение Дунавски дигитален иновационен хъб (ДИ ДИХ) – координираща структура за про-иновационна екосистема в Северен Централен район.
 • Член на Балкано-средиземноморска мрежа за ускоряване развитието на иновативни МСП с висок потенциал „Gazelle”.
 • От 2022г. РТИК е част от консорциум за акселерация на местните иновационни екосистеми в Европа „ACCELERO”.

Партньори

Русенската търговско-индустриална камара има честта и удоволствието да е в партньорски отношения със следните организации:

International Chamber of Commerce Logo

International Chamber of Commerce

Eurochambres - Асоциация на Европейските Камари

EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry

Европейска мрежа на бизнес иновационните центрове

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

Българска търговско-промишлена палата

Българска търговско-промишлена палата

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Световна мрежа на камарите

World Chambers Network (WCN)

Международен търговски център

International Trade Centre

GS1

GS1

Федерация на дунавските търговски камари

Danube Chambers of Commerce Association

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънска търговско промишлена палата

InnoBridge-Main-logo-EN

БИЦ Инобридж е организация за подпомагане на иновативен стартиращ бизнес, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN – www.ebn.eu). Това е първият и единствен акредитиран БИЦ от мрежата на EBN в България. БИЦ Инобридж е организация, която промотира развитието на иновации и виртуално инкубиране на местни предприемачи чрез предоставяне на услуги като: обучения, семинари, консултации и други персонализирани услуги, в зависимост от конкретните нужди, особено на младите предприемачи и стартиращите фирми.

БИЦ Инобридж разполага с висококвалифицирани експерти с опит в изпълнение на проекти по различни финансирани от ЕС програми: напр. CBC Румъния-България 2007-2013, FP7, ERASMUS и др. Центърът е с модерна инфраструктура, която включва административни офис помещения, напълно оборудвани с лаптопи, настолни компютри, многофункционални устройства.

Центърът разполага с конферентна зала с капацитет от 35+ души, подходящо за конференции, обучения, семинари и други подходящи събития. Той е оборудван с интерактивна дъска, мултимедийни презентационни съоръжения, табла с флип-чарт и др. Освен това, последният е оборудван с висококачествено оборудване за видео-конференция Telepresence (VC), разработено с цел да се постигне максимално близо до усещането за реално взаимодействие между участниците. То може да се използва както за срещи от точка до точка, така и за срещи с много точки и едновременно обучение в различен формат и участници, поради универсалната си съвместимост. Последното позволява свързването на централата на VC с практически всички подобни видеоконферентни центрове по света.

БИЦ Инобридж има опит в организирането на различни събития като: Конференция за бизнес иновации, обучения и семинари за стартиращи фирми и млади предприемачи, насочени към изграждане на техния капацитет чрез обогатяване на техните компетенции в областта на: финансиране, бизнес планиране, навлизане на пазара и др. Организира също така скринингови срещи за идентифициране на нуждите на предприемачите за развитие на техните идеи и (потенциални) бизнеси и въз основа на тях Центърът организира консултации на предприемачите с високоспециализирани експерти в областите на идентифицираните нужди.

Научете повече Покажи по-малко

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност