Подкрепете науката с участието си в Анкета за Графичен Дизайн

Подкрепете науката с участието си в Анкета за Графичен Дизайн

Участвайте в нашата нова анкета в подкрепа на научната работа на инж.-диз. Силвия Чепарова. Помогнете ни да разберем нуждите и потребностите на бизнеса от услуги в областта на графичния дизайн. Анкетата е анонимна и отнема само 10-15 минути. Вашият принос е ценен и важен за нас!

Образователни Ресурси и Консултации в Търговско-индустриалната камара (ТИК)
|

Образователни Ресурси и Консултации в Търговско-индустриалната камара (ТИК)

Разгледайте по-дълбоко възможностите, които предлага членството в Търговско-индустриалната камара (ТИК), като се фокусираме върху образователните ресурси и консултации, които подкрепят българските малки и средни предприятия (МСП). Разберете повече за обученията, семинарите и експертните консултации, които предлагаме, и как те помагат на нашите членове да се справят с предизвикателствата на съвременния бизнес свят. Присъединете се към нас в ТИК и работете заедно с нас за успешното бъдеще на българските МСП.

РТИК отправя покана за участие във визита за професионален обмен в Норвегия
|

РТИК отправя покана за участие във визита за професионален обмен в Норвегия

Русенска търговско-индустриална камара организира визита за професионален обмен до Норвегия в периода 19-23 юни 2023г., целяща споделяне на добри практики между представители на бизнеса от България и Норвегия. Визитата ще даде възможност на български малки и средни предприятия и техните служители да разширят своите контактни мрежи, да видят от първо лице използването на иновативни бизнес решения в реални условия, както и да обсъдят евентуалното им внедряване в тяхната текуща сфера на дейност.

Честване на Деня на Светите Кирил и Методий, Българската азбука и славянската книжовност
|

Честване на Деня на Светите Кирил и Методий, Българската азбука и славянската книжовност

На 24 май 2023 г. отбелязваме един от най-значимите български празници – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Този ден е препълнен с уважение към нашата богата културна история, която се основава на знанията и наследството, оставено от двама велики славянски просветители. Вдъхновени от тяхната работа и постижения, ние продължаваме да стремим към образование, сътрудничество и иновации, които включват тясно взаимодействие между академичната и бизнес общност. Възпоменаваме този празник с гордост и благодарност за трайната ни културна идентичност.

Проект „Gazelle“ с участие на Международно изложение за предприемачество и иновации BEYOND EXPO

Проект „Gazelle“ с участие на Международно изложение за предприемачество и иновации BEYOND EXPO

Консорциумът по проект „Gazelle – Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал“, част от който е и Русенска търговско-индустриална камара, ще вземе участие в международното изложение за предприемачество и иновации BEYOND EXPO в гр. Солун, Гърция, тази седмица. В събитието с общ щанд ще се включат и 20 иновативни компании от Балкано-Средиземноморския регион, преминали…

Управление на Еврофондовете: Предизвикателства и Възможности за Русенския Регион
|

Управление на Еврофондовете: Предизвикателства и Възможности за Русенския Регион

В този преглед на най-новите развития около управлението на еврофондовете в България, разглеждаме как промените във финансирането и насоките на проектите могат да повлияят на региона на Русе. Пренасочването на ресурсите може да представлява възможности и предизвикателства за различните сектори в региона, подчертавайки важността на активното участие в политическите процеси.

Интермодалният Терминал в Русе: Възможности и Влияние върху Местния Бизнес
|

Интермодалният Терминал в Русе: Възможности и Влияние върху Местния Бизнес

Интермодалният терминал в Русе е амбициозен проект, предвиден да бъде изграден в рамките на следващите няколко години. Идеята е да се създаде един център, който да комбинира различни видове транспорт – железопътен, пътен и речен, в един терминал. Целта е да се улесни и ускори преминаването на товари, да се намали бюрокрацията и да се подобри ефективността на логистиката.

Анализ на Индустриалната Производителност и Заетост в Русе
|

Анализ на Индустриалната Производителност и Заетост в Русе

Нови данни от вестник Капитал и изчисления на Тракия Тех разкриват позитивни и негативни аспекти от промишленото развитие на Русе. Градът демонстрира солидна производителност в промишлеността и устойчива промишлена заетост, особено в секторите на мехатрониката и автомобилостроенето. Въпреки това, авторите подчертават необходимостта от използване на резервите на пазара на труда за привличане на нови инвеститори и подобряване на общата производителност.

Създаване на Бизнес Връзки и Мрежи: Ключ към Успеха в Бизнеса
|

Създаване на Бизнес Връзки и Мрежи: Ключ към Успеха в Бизнеса

В тази статия разглеждаме едно от най-големите предимства от членството в Търговско-индустриалната камара – създаването на бизнес връзки и мрежи. Разглеждаме значението на укрепването на бизнес връзките, значимостта на бизнес мрежовите събития, партньорства и колаборации, както и възможностите, които предоставят онлайн платформи за мрежово сътрудничество. Накрая, обсъждаме как създаването на бизнес връзки и мрежи не само помага за разширяването на вашата дейност, но също така създава по-силна и обединена бизнес общност.

Посланици на науката

Посланици на науката

“Посланици на науката“ посетиха 29 училища в Русе и областта. Поредицата от посещения на български учени в класните стаи бе организирана от РТИК, като част от дейностите по проект SEARCH: SCIENCE + ENVIRONMENT + ART = RESILIENCE и се проведе в периода ноември 2022 – април 2023-та. Осъществявайки личен контакт между учени и ученици, посещенията…

Край на съдържанието

Край на съдържанието