Ръководство и екип


Ръководство

Милен Добрев

Милен Добрев

Изпълнителен директор

Г-н Добрев се занимава с цялостното оперативно управление на РТИК, както и с управление на национални и международни проекти в областта на регионално развитие и икономическо сътрудничество, предприемачество, професионално обучение за бизнеса, устойчиво развитие.

Оказва съдействие и има активна роля при формиране на местната политика по икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Участва в съвети и комисии към местни и регионални институции.

Екип

Светослав Минчев

Експерт маркетинг

Г-н Светослав Минчев е утвърден професионалист с над 15 години опит в областите на конвенционалния и цифровия маркетинг. Работил е в разнообразни сектори, включително информационни технологии, телекомуникации и финанси, и се отличава с дълбоки познания в създаване и изпълнение на успешни маркетингови стратегии.

В РТИК г-н Минчев играе ключова роля в разширяването на членството и укрепването на партньорските отношения с бизнес общността на русенския регион. Експертните му компетенции включват съветване на мениджъри и членове по въпроси на стратегическо позициониране, клиентско привличане и реализация на маркетингови кампании.

Г-н Минчев притежава магистърска степен по Предприемачество и Иновации от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Освен това, той е сертифициран в областите на цифровия маркетинг, имейл маркетинг и уеб разработка. Специализиран е и в нововъзникващи технологии, което го прави ценен ресурс за всички аспекти на иновациите в бизнеса.

Симона Ангелова

Експерт Бизнес Развитие

Присъединява се към екипа на РТИК през 2024г. Основната дейност, с която се занимава е бизнес кореспонденция с клиенти, подготовка на събития и поддържане на бизнес връзки.

Професионалният й стаж включва опит в сферата на обслужването на клиенти и онлайн търговия за водещи чуждестранни компании.

Притежава бакалавърска степен по Бизнес Технологии от Университета на Съндърланд, Великобритания, както и сертификати за високи познания на английски език.

Албена Генова (Нова)

Албена Генова

Експерт БТПП в РТИК

Албена е регионален експерт на Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП). Тя се занимава основно със заверка на сертификати и други търговски документи. Съдейства за регистрация на фирми към регистъра на БТПП, издаване на удостоверения за членство и други документи.

Притежава бакалавърска степен по Приложна лингвистика (с английски и словашки език) и магистърска степен по Транслатология с английски език от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Айри Мемишев

Мениджър проекти

Основната отговорност на Айри е да координира екипа за управление на проекти на РТИК, както и да организира цялостното планиране, разработване и изпълнение на международни проекти.

Айри открива своята страст в управлението на проекти по време на придобиването на своята бакалавърска степен по „Европеистика и глобалистика“ в РУ „Ангел Кънчев“. През 2018г. той стъпва в РТИК за първи път като стажант, след което се присъединява и официално към екипа на РТИК като експерт проекти. Работата му включва редица международни проекти на различни тематики като дигитализация, нови форми на заетост, креативни индустрии, индустрия 4.0, социално предприемачество, дигитални умения и др. Така, дузина проекти по-късно, Айри приема и лидерската роля в управлението на проекти в РТИК като мениджър проекти.

Професионалния му стаж включва солиден опит в сферата на продажбите, обслужването на клиенти и телекомуникациите, придобити във водещи български и международни компании.

Радимира Кирева

Експерт програми и проекти

Радимира е част от екипа на РТИК от 2005 г. Занимава се основно с разработването и изпълнението на европейски проекти по програма ИНТЕРРЕГ и има опит в изпълнението на дейности в областта на предприемачеството, трудова мобилност, бизнес развитие, регионално развитие и креативни индустрии.

Участва в организацията и провеждането на проучвания, бизнес анализи и различен тип мероприятия – обучения, конференции, семинари, инвестиционни форуми.

Притежава бакалавърска степен по Стопанско управление от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и магистърска степен по Бизнес планиране от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Стела Дионисиева

Експерт програми и проекти

Стела е част от екипа на РТИК от 2006 година. В началото отговаря за връзката с бизнес организациите, комуникацията с клиенти и подготовката на различни бизнес събития.

Участва в организацията и провеждането на проучвания, бизнес анализи и различен тип мероприятия – обучения, конференции, семинари, инвестиционни форуми.

Притежава бакалавърска степен по Маркетинг и мениджмънт от Икономически университет – Варна и магистърска степен по Международно сътрудничество и европейски проекти от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Ирена Иванова

Експерт програми и проекти

След успешно завършен стаж в РТИК през 2017г., Ирена продължава работата си в организацията като част от екипа. Основната дейност, която извършва е свързана с разработването и изпълнението на европейски проекти по програма Еразъм+. Има опит с изпълнението на проекти в сферата на корпоративната социална отговорност, устойчивото развитие, предприемачеството, споделената икономика, Индустрия 4.0 и др.

Притежава магистърска степен по „Европеистика и публична администрация“ от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Николай Цолев

Експерт програми и проекти

Част от екипа на РТИК от 2018 г. Активно участва в разработката и реализацията на проекти по програмите Erasmus+ и Horizon 2020, с фокус върху дигиталната трансформация, неформалното образование, гражданското общество, предприемачеството и новите технологии. С дългогодишен опит като репортер, журналист и политически анализатор в Русе и региона, и все още силен интерес към медийната среда, социалните мрежи и политическия живот. Активно съдейства за медийната и обществена експозиция на РТИК. Бакалавър по европеистика към Русенския университет и магистър по политически науки към Великотърновския университет.

Лора Димитрова

Лора Димитрова

Експерт програми и проекти

В началото на 2023г. Лора се присъединява след успешно завършване на своя стаж в РТИК. Дейността, която извършва в Камарата е свързана с работата по европейски проекти по програма Еразъм+.

Притежава сертификат на Cambridge English С1 Advanced и продължава своето обучение по специалност „Европеистика и глобалистика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Десислава Димитрова

Организатор обучения

Десислава е част от екипа на РТИК от 2012 г. От тогава до момента е натрупала практически опит в извършването на проучвания, организирането на събития и промоционални дейности, изпълнение и администриране на проекти.

Тя има практически опит и като координатор на европейски проекти, особено в областта на инкубирането на социални иновации.

Взема участие като ментор в дейности за дистанционно обучение на гимназисти и поема водеща роля в организацията на местно ниво по време на общоевропейската инициатива Европейска седмица на професионалните умения и Европейска нощ на учените.

Пламена Младенова 1

Пламена Младенова

Счетоводител

Пламена е част от екипа на РТИК от 2008 г. Тя се занимава с текуща счетоводна отчетност, личен състав и ТРЗ, касова отчетност, годишно счетоводно приключване, счетоводно отчитане на проекти финансирани от Европейския съюз и от български програми.

Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица. Проучва пазарната конюнктура и спецификите в икономическите условия на пазара. Извършва сравнителни, SWOT и други видове анализи. Подготвя информация и становища, свързани с изпълнението на проекти. Участва в работни групи по оперативни програми, финансирани от ЕС.

Контакти

Свържете се с нас, за да получите актуална информация за проекти, бизнес услуги и събития, осъществявани от Русенската търговско-индустриална камара.

Политика за поверителност