Отключваме потенциала
за успешен
бизнес

Нашата Визия

Като водеща бизнес организация, РТИК вижда бъдещето на региона през призмата на иновациите и новите идеи, ефективния диалог между частния и публичния сектор, както и утвърждаването на модерна предприемаческа култура. С поглед към това бъдеще, акцентът в дейността на Камарата пада върху трансфера на знания, изграждане на ефективни партньорства и обмен на международен опит, допринасящи за просперитета на бизнеса и обществото.

Предимства за членовете

Фирмите, членуващи в РТИК, имат възможност да се възползват от редица предимства, насочени към подпомагане на техния бизнес.

  • Разпознаване на фирмата като член на Русенската бизнес общност и най-голямата бизнес мрежа в страната
  • Предоставяне на възможности за участие в местни и международни бизнес събития
  • Представяне пред търговски партньори
  • Включване с предимство в бизнес проекти
  • Специализирано консултиране
  • Публикуване на информация и новини
  • Ползване на отстъпки от цените на всички услуги
  • Издаване на референции и удостоверения за фирмата като член на Камарата
  • Право за внасяне на предложения за промени в законодателството
  • Придобиване на право на глас в Общото Събрание

Новини

Прочетете последните новини, свързани с нашата дейност и икономическата и социалната среда в страната и региона.

New edition of the BE-Digital Project Newsletter: Digital Innovation in Supply Chains

Ново издание на бюлетина по проекта BE-Digital: Цифрови иновации във веригите на доставки

|
На вниманието на всички бизнес лидери и иноватори: представяме четвъртото издание на бюлетина по проекта BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки. Проектът, ръководен от Солунския университет „Аристотел“ (Aristotle University of…
Научете повече Ново издание на бюлетина по проекта BE-Digital: Цифрови иновации във веригите на доставки
Online shopping What factors influence consumer satisfaction in Bulgaria

Онлайн пазаруване: Какви фактори влияят на потребителската удовлетвореност в България?

|
Онлайн пазаруването става все по-популярно в България, като все повече потребители се възползват от удобствата и разнообразието, които предлага интернет търговията. Въпреки това, потребителската удовлетвореност от онлайн покупките може да варира значително в зависимост от различни фактори. В тази статия…
Научете повече Онлайн пазаруване: Какви фактори влияят на потребителската удовлетвореност в България?
CSR

Корпоративна социална отговорност в модерния бизнес

|
Корпоративната социална отговорност (КСО) е съществен елемент на модерния бизнес. В България, както и по целия свят, все повече компании осъзнават значимостта на устойчивото развитие и социалната ангажираност. КСО не само подобрява корпоративния имидж, но също така привлича и задържа…
Научете повече Корпоративна социална отговорност в модерния бизнес
futuristic scene with high tech robot used construction industry

Индустрия 4.0 и новите технологии

|
Индустрия 4.0 е термин, който в сегашно време чуваме доста често. С прости думи, тя обозначава текущата тенденция на автоматизация и обмен на данни в производствените технологии.   Всъщност в общия случай, индустриалната революция се отнася до радикална промяна, която…
Научете повече Индустрия 4.0 и новите технологии
Подготовка на бизнес събития: добри практики и съвети

Подготовка на бизнес събития: добри практики и съвети

|
Организирането на успешно бизнес събитие изисква внимателно планиране и изпълнение. В днешната динамична бизнес среда, провеждането на ефективни събития може да бъде ключово за укрепване на връзките с клиенти, партньори и служители, както и за представяне на нови продукти и…
Научете повече Подготовка на бизнес събития: добри практики и съвети
Untitled design 2 1

Възможност за финансова подкрепа за семейни фирми и компании от творческите индустрии и занаятите по програма ПКИП

|
Семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите имат възможност да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” в срок до 16 септември 2024г. Процедурата, която разполага с общ бюджет в размер на 117,5 млн…
Научете повече Възможност за финансова подкрепа за семейни фирми и компании от творческите индустрии и занаятите по програма ПКИП
Method of payment for the purchase What are the preferences and attitudes of the Bulgarians

Начин на заплащане за покупката: Какви са предпочитанията и нагласите на българите?

|
Начинът на заплащане е ключов елемент в процеса на онлайн пазаруване и може да повлияе значително на потребителското поведение. В България предпочитанията и нагласите към различните методи на плащане варират в зависимост от множество фактори, включително възраст, социална група и…
Научете повече Начин на заплащане за покупката: Какви са предпочитанията и нагласите на българите?
Important for business Proposals for changes to the Ordinance on Dual Education

Важно за бизнеса: Предложения за промени в Наредбата за дуалното обучение

|
На 5 юли 2024 г. Министерството на образованието и науката публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Тези…
Научете повече Важно за бизнеса: Предложения за промени в Наредбата за дуалното обучение
Business in Ruse opens new horizons Seminar for hiring foreigners

Бизнесът в Русе открива нови хоризонти: Семинар за наемане на чужденци от трети страни

|
На 4 юли 2024 г., Русенската Търговско-Индустриална Камара (РТИК) организира семинар на тема „Нови хоризонти: Достъп до пазара на труда за чужденци“. Събитието се проведе в сътрудничество с Дирекция „Бюро по труда“ – Русе и Агенция по заетостта, като беше…
Научете повече Бизнесът в Русе открива нови хоризонти: Семинар за наемане на чужденци от трети страни
breaking news

Проверка на новини и информация в дигиталната ера

|
В съвременния дигитален свят, където всякаква информация е на разстояние само на един клик, проверката на фактите и истинността на новините е от критично значение. Това е особено важно в икономическите среди, където неточната информация може да доведе до значителни…
Научете повече Проверка на новини и информация в дигиталната ера
New technologies in online shopping How are they changing consumer habits and preferences

Нови технологии в онлайн пазаруването: Как променят потребителските навици и предпочитания?

|
С развитието на технологиите, онлайн пазаруването претърпя значителни промени, които трансформираха начините, по които потребителите взаимодействат с търговците и правят своите покупки. В тази статия ще разгледаме влиянието на новите технологии върху потребителските навици и предпочитания, както и как бизнесите…
Научете повече Нови технологии в онлайн пазаруването: Как променят потребителските навици и предпочитания?
Factors for choosing an online store in Bulgaria: What is important for consumers?

Фактори за избор на онлайн магазин в България: Какво е важно за потребителите?

|
В динамичния свят на електронната търговия, потребителите имат безброй опции за избор на онлайн магазини. Разбирането на факторите, които карат потребителите да изберат един онлайн магазин пред друг, е от съществено значение за успеха на всеки бизнес. В тази статия…
Научете повече Фактори за избор на онлайн магазин в България: Какво е важно за потребителите?
New edition of the BE-Digital Project Newsletter: Digital Innovation in Supply Chains

Ново издание на бюлетина по проекта BE-Digital: Цифрови иновации във веригите на доставки

|
На вниманието на всички бизнес лидери и иноватори: представяме четвъртото издание на бюлетина по проекта BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и…
Научете повече Ново издание на бюлетина по проекта BE-Digital: Цифрови иновации във веригите на доставки
Online shopping What factors influence consumer satisfaction in Bulgaria

Онлайн пазаруване: Какви фактори влияят на потребителската удовлетвореност в България?

|
Онлайн пазаруването става все по-популярно в България, като все повече потребители се възползват от удобствата и разнообразието, които предлага интернет търговията. Въпреки това, потребителската удовлетвореност…
Научете повече Онлайн пазаруване: Какви фактори влияят на потребителската удовлетвореност в България?
CSR

Корпоративна социална отговорност в модерния бизнес

|
Корпоративната социална отговорност (КСО) е съществен елемент на модерния бизнес. В България, както и по целия свят, все повече компании осъзнават значимостта на устойчивото развитие…
Научете повече Корпоративна социална отговорност в модерния бизнес
Подготовка на бизнес събития: добри практики и съвети

Подготовка на бизнес събития: добри практики и съвети

|
Организирането на успешно бизнес събитие изисква внимателно планиране и изпълнение. В днешната динамична бизнес среда, провеждането на ефективни събития може да бъде ключово за укрепване…
Научете повече Подготовка на бизнес събития: добри практики и съвети
Untitled design 2 1

Възможност за финансова подкрепа за семейни фирми и компании от творческите индустрии и занаятите по програма ПКИП

|
Семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите имат възможност да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” в срок…
Научете повече Възможност за финансова подкрепа за семейни фирми и компании от творческите индустрии и занаятите по програма ПКИП
Method of payment for the purchase What are the preferences and attitudes of the Bulgarians

Начин на заплащане за покупката: Какви са предпочитанията и нагласите на българите?

|
Начинът на заплащане е ключов елемент в процеса на онлайн пазаруване и може да повлияе значително на потребителското поведение. В България предпочитанията и нагласите към…
Научете повече Начин на заплащане за покупката: Какви са предпочитанията и нагласите на българите?
Important for business Proposals for changes to the Ordinance on Dual Education

Важно за бизнеса: Предложения за промени в Наредбата за дуалното обучение

|
На 5 юли 2024 г. Министерството на образованието и науката публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г…
Научете повече Важно за бизнеса: Предложения за промени в Наредбата за дуалното обучение
Business in Ruse opens new horizons Seminar for hiring foreigners

Бизнесът в Русе открива нови хоризонти: Семинар за наемане на чужденци от трети страни

|
На 4 юли 2024 г., Русенската Търговско-Индустриална Камара (РТИК) организира семинар на тема „Нови хоризонти: Достъп до пазара на труда за чужденци“. Събитието се проведе…
Научете повече Бизнесът в Русе открива нови хоризонти: Семинар за наемане на чужденци от трети страни
breaking news

Проверка на новини и информация в дигиталната ера

|
В съвременния дигитален свят, където всякаква информация е на разстояние само на един клик, проверката на фактите и истинността на новините е от критично значение…
Научете повече Проверка на новини и информация в дигиталната ера
New technologies in online shopping How are they changing consumer habits and preferences

Нови технологии в онлайн пазаруването: Как променят потребителските навици и предпочитания?

|
С развитието на технологиите, онлайн пазаруването претърпя значителни промени, които трансформираха начините, по които потребителите взаимодействат с търговците и правят своите покупки. В тази статия…
Научете повече Нови технологии в онлайн пазаруването: Как променят потребителските навици и предпочитания?
Factors for choosing an online store in Bulgaria: What is important for consumers?

Фактори за избор на онлайн магазин в България: Какво е важно за потребителите?

|
В динамичния свят на електронната търговия, потребителите имат безброй опции за избор на онлайн магазини. Разбирането на факторите, които карат потребителите да изберат един онлайн…
Научете повече Фактори за избор на онлайн магазин в България: Какво е важно за потребителите?

Предстоящи събития

Проследете предстоящите събития – изложения, конференции, обучения и други прояви в страната и чужбина и заявете своето участие.

  
Business Mission Digital Solutions Korea 2024

Бизнес мисия „Digital Solutions Korea 2024“

Русенската Търговско-Индустриална Камара представя информация за бизнес мисията Digital Solutions Korea 2024, която ще се проведе от 2 до 6 декември 2024 г. Това събитие е вашият портал към иновациите…

Предстоящи събития

Партньори

Русенската търговско-индустриална камара има честта и удоволствието да е в партньорски отношения със следните организации:

International Chamber of Commerce Logo

International Chamber of Commerce

Eurochambres - Асоциация на Европейските Камари

EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry

Европейска мрежа на бизнес иновационните центрове

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

Българска търговско-промишлена палата

Българска търговско-промишлена палата

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Световна мрежа на камарите

World Chambers Network (WCN)

Международен търговски център

International Trade Centre

GS1

GS1

Федерация на дунавските търговски камари

Danube Chambers of Commerce Association

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънска търговска камара

InnoBridge-Main-logo-EN

БИЦ Инобридж е организация за подпомагане на иновативен стартиращ бизнес, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN – www.ebn.eu). Това е първият и единствен акредитиран БИЦ от мрежата на EBN в България. БИЦ Инобридж е организация, която промотира развитието на иновации и виртуално инкубиране на местни предприемачи чрез предоставяне на услуги като: обучения, семинари, консултации и други персонализирани услуги, в зависимост от конкретните нужди, особено на младите предприемачи и стартиращите фирми.

БИЦ Инобридж разполага с висококвалифицирани експерти с опит в изпълнение на проекти по различни финансирани от ЕС програми: напр. CBC Румъния-България 2007-2013, FP7, ERASMUS и др. Центърът е с модерна инфраструктура, която включва административни офис помещения, напълно оборудвани с лаптопи, настолни компютри, многофункционални устройства.

Центърът разполага с конферентна зала с капацитет от 35+ души, подходящо за конференции, обучения, семинари и други подходящи събития. Той е оборудван с интерактивна дъска, мултимедийни презентационни съоръжения, табла с флип-чарт и др. Освен това, последният е оборудван с висококачествено оборудване за видео-конференция Telepresence (VC), разработено с цел да се постигне максимално близо до усещането за реално взаимодействие между участниците. То може да се използва както за срещи от точка до точка, така и за срещи с много точки и едновременно обучение в различен формат и участници, поради универсалната си съвместимост. Последното позволява свързването на централата на VC с практически всички подобни видеоконферентни центрове по света.

БИЦ Инобридж има опит в организирането на различни събития като: Конференция за бизнес иновации, обучения и семинари за стартиращи фирми и млади предприемачи, насочени към изграждане на техния капацитет чрез обогатяване на техните компетенции в областта на: финансиране, бизнес планиране, навлизане на пазара и др. Организира също така скринингови срещи за идентифициране на нуждите на предприемачите за развитие на техните идеи и (потенциални) бизнеси и въз основа на тях Центърът организира консултации на предприемачите с високоспециализирани експерти в областите на идентифицираните нужди.

Научете повече Покажи по-малко

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност