GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability

GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability

Общата цел на проекта е да повиши компетенциите на младите хора за положителни действия, насочени към развитието и устойчивостта на общностите чрез подкрепата на организации на гражданското общество, местни общности…

Regio.Digi.Hub Regional Development Digital Education HUB

Regio.Digi.Hub Regional Development Digital Education HUB

Eдна от основните му цели е да бъде разработена платформа за електронно обучение, посветена на иновациите в сектора на регионалното развитие и настъпващите големи икономически, екологични и социални промени, които…

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

Основната цел на проекта е създаване на нова образователна учебна програма за придобиване на нови основни цифрови умения и компетенции за над 900 нискоквалифицирани възрастни, засегнати от пандемичната криза COVID-19 и по-конкретно за лица, живеещи в селски райони от поне 9 европейски местни общности.

Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера

Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера

Проектът „Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“ цели подобряване…

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

Проектът има за цел да подобри комуникационните мрежи и да промотира по-тесни връзки между Румъния и България и да повиши качеството на съществуващите комуникационни технологии. Извършени дейности: 4 видеоконферентни центъра…

Български пътеводител – иновативни и интерактивни туристически услуги

Български пътеводител – иновативни и интерактивни туристически услуги

Проектът цели да популяризира и утвърди България като уникална туристическа дестинация.

Румънско-български сервизен център за микросистеми и нанотехнологии – MicroNanoTech

Румънско-български сервизен център за микросистеми и нанотехнологии – MicroNanoTech

Цели на проекта: Създаване и развитие на румънско-български високотехнологичен сервизен център за микросистеми и нанотехнологии (RO-BG MicroNanoTech), базиран на сътрудничеството на университети, изследователски институти и МСП в трансграничната зона RO-BG….

ENVICONTEH – Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадъчните води, качеството и сигурността на текстилните продукти, търгувани в Румъния и България

ENVICONTEH – Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадъчните води, качеството и сигурността на текстилните продукти, търгувани в Румъния и България

Цел на проекта: Създаване на съвместна краткосрочна, средносрочна и дългосрочна стратегия, специфична за трансграничния регион в областта на опазването на околната среда, ефективната валоризация на природните ресурси и за насърчаване…

Насърчаване на туризма чрез гъвкава бизнес подкрепа – PRO TOUR

Насърчаване на туризма чрез гъвкава бизнес подкрепа – PRO TOUR

Обща цел: Въвеждане на иновативни решения и разработване на модели за дългосрочно устойчиво икономическо развитие. Конкретни цели: подобряване на социално-икономическия статус на местното население и укрепване на сравнителните предимства на…

Край на съдържанието

Край на съдържанието