Зарежда събития
  • Това събитие е минало събитие.

« Всички събития

Представяне на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”

Представяне на проект Подобряване мобилността на работещи и безработни

24 април, 2019 @ 16:00 17:00

Русенска Търговско-Индустриална Камара и Сдружение Европейски институт за културен туризъм ЕВРИКА-Добрич имат удоволствието да ви поканят за участие в кръгла маса, на която ще бъде представена и тествана уеб-базираната платформа MOWEUP (https://moweup.eu), създадена в рамките на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, код 16.4.2.052, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“.

Водещ партньор по проекта е Търговско-промишлена палата Добрич; Румънски партньор- Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие-Констанца.

Общата цел на проекта е да създаде и поддържа уеб-базирана двуезична RO-BG платформа като инструмент за самооценка на знания и умения и информационен източник за трудово законодателство и кариерно развитие.

Платформата представлява иновативен инструмент, който подпомага  хората от трансграничния регион Румъния – България при избор или промяна на професионална кариера с помощта на полезна информация, материали и видео филми, свързани с   трудовата заетост и мобилността.

Освен това ще бъде представена и  платформата за онлайн учене  https://www.robgjobs.eu/, изготвена по проект LAB mobile,  също по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“. Платформата съдържа онлайн езикови курсове „Румънски език за българи“ и „Български език за румънци“, нива А1 и А2, които се ползват вече от хиляди потребители в трансграничния регион.

Събитието ще се състои на 24 април от 16 часа, в град Русе, в залата на Русенска Търговско-Индустриална Камара, улица „Цар Фердинанд“ №3а.

Русенска търговско-индустриална камара

+35982825875

Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА

+35958603456

Вижте уебсайта на Организатор

Русенска търговско-индустриална камара

бул. "Цар Фердинанд" 3A
Русе, Русе 7000 Bulgaria
+35982825875