Приста Ойл Холдинг АД

Приста Ойл Холдинг АД

Приста Ойл Холдинг АД е водещо българско дружество с разнообразна дейност, която обхваща производството и дистрибуцията на моторни и индустриални масла, смазочни материали и специални течности. Тази дейност се развива изцяло от самата компания и нейните международни филиали. Освен това, чрез структурата на Монбат – един от лидерите на Българската фондова борса, Приста Ойл заема…

Край на съдържанието

Край на съдържанието