Диско Дизайн ЕООД

Диско Дизайн ЕООД

Предмет на дейност: Всички видове търговска дейност с промишлени, хранителни и други стоки, незабранени от закона; търговско посредничество; вносно-износни сделки; хотелиерство, ресторантъорство, туризъм; транспортни услуги в страната и чужбина; спортно-увеселителна дейност; лизингова дейност; валутни сделки при спазване на валутните разпоредби; производство на стоки с цел продажба; сделки с автомобили и недвижими имоти; строителство, дизайн и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието