АБВ-Русе ЕООД

АБВ-Русе ЕООД

Предмет на дейност: Научно – изследователска, проектантска, консултантска, конструктивна, технологична, внедрителска, инвестиционна, консигнационна, търговска, инженерингова, маркетингова, сервизна дейности в страната и чужбина, разработване, разпространение, търговия с програмни продукти, компютри и компютърни системи. Лизингова дейност, рекламни услуги, изработване на макети на сгради, машини и съоръжения, организиране на делови срещи, изложби, производство, събиране, изкупуване, преработка и реализация…

Елсторм ЕООД

Елсторм ЕООД

Предмет на дейност: Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации, системи и съоръжения, системи за управление на производствени процеси, охранителни системи; търговия на дребно и едро в страната и чужбина; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; посредничество, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене и увеселителни заведения, хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска…

Калипсо ЕООД

Калипсо ЕООД

Предмет на дейност: Транспортна дейност в страната и чужбина със собствен и нает транспорт; извършване на външноикономическа дейност; външна и вътрешна търговия; търговия с обувки и кожени изделия и аксесоари, разкриване на магазини и складове; организиране на производство в областта на леката и хранителна промишленост; ниско и високо строителство; производство и преработка на селскостопанска продукция,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието