Агроремпроект-98 АД

ЕИК: 117076217

agroremproject@yahoo.com

Агроремпроект-98 АД

Предмет на дейност: Научно – производствена, търговска и сервизна дейност; производство на селскостопански машини; резервни части, суровини и опаковки за химическата и фармацевтичната промишленост; преставителство и посредничество; както и всяка друга дейност, незабранена със закон, а за дейностте, за които се изисква разрешителен режим или лиценз, след получаване на съответния лиценз или разрешение.

За връзка с фирма Агроремпроект-98 АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.