Асо-2006 ЕООД

ЕИК: 117668902

office@aso-ruse.com

Асо ЕООД

Предмет на дейност: Счетоводни услуги, изготвяне и заверка на годишни счетоводни отчети, разработка, внедряване и продажба на програмни продукти и системи, сделки с интелектуална собственост, вътрешна и външна търговия, експорт, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица, рекламна дейност и маркетинг, организиране на курсове компютърно счетоводство, обучение, както и всяка търговска дейност, незабранена от закона.

За връзка с фирма Асо-2006 ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.