Башак ЕООД

ЕИК: 117002252

basak-bg@hotmail.com

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия с резервни части – нови и втора употреба за МПС, продажба на употребявани и нови леки и лекотоварни автомобили, авторемонтни и сервизни услуги за мпс, търговия с хранителни и нехранителни стоки за бита, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция и произведения на леката промишленост, вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги за населението и фирми със собствен и нает транспорт, спедиторска дейност, ресторантъорство и хотелиерство, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки със стоки и услуги от предмета на дейност в това число с нефтопродукти, скраб.

За връзка с фирма Башак ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.