Вежен Церигг ЕТ

ЕИК: 117052860

vegen@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Инженеринг, маркетинг, посредническа,рекламна, проектантска,строително-монтажна, ремонтна и търговска дейност; производство, събиране, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция,билки и гъби; пчеларство, бубарство, даване на вещи, съоръжения и машини под наем, авторемонтни услуги; производство на детайли и изделия от метал, пластмаси, керамика, кожа, текстил, дърво, газирани и безалкохолни напитки, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и търговия на дребно, хотелиерска дейност, транспортни услуги с леки и товарни автомобили за превоз на пътници и товари, комисионна търговия, производство на стоки и услуги за населението и търговия с тях; износ и внос на стоки и услуги; търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина; организиране на екскурзии в страната и чужбина.

За връзка с фирма Вежен Церигг ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.