Винпром Русе 1956 АД

ЕИК: 202732556

winery@vinpromrousse.com

Винпром Русе Трейд ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, внос и износ, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена със закон /след получаване на необходимите лицензи и разрешения, когато такива се изискват.

За връзка с фирма Винпром Русе 1956 АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.