Гама ООД

ЕИК: 104120119

gamarubber@gmail.com

Гама ООД

Фирма „Гама“ ООД е утвърден лидер в производството на технически каучукови изделия и сурови смеси за тях, основан през 1998 г. в отговор на нарастващите нужди от висококачествени гумените изделия в различни сектори на индустрията. Благодарение на професионалния опит, натрупан от създателите и персонала в дългогодишната им работа в бившия завод “Латекс” гр. Бяла, компанията непрекъснато се развива и обновява, предлагайки на своите клиенти изделия, които отговарят на най-високите стандарти и технически изисквания.

„Гама“ ООД се специализира в производството на широк спектър от изделия, включително гумени, гумено-метални и гумено-текстилни продукти, намиращи приложение в машиностроенето, промишлеността, корабостроенето, селското стопанство, енергетиката и транспорта. Сред предлаганите продукти са транспортни ленти, ремъци за елеватори, каучукови пластини, профили, уплътнители, маншони и множество други изделия, които подчертават техническата изобретателност и капацитет на фирмата да задоволява специфичните нужди на своите клиенти.

Компанията се гордее с производството на сурови каучукови смеси, базирани на разнообразни материали като естествен каучук, нитрилен, стиренов, изопренов, силиконов, флуоркаучук и етиленопренов, което ѝ позволява да отговори на разнообразните и специфични технологични изисквания на различни индустрии. От 2005 година, „Гама“ ООД разширява своето портфолио, включвайки производството на гумени текстилни транспортни ленти и ремъци за елеватори, което допълнително подчертава нейната ангажираност към иновации и качество.

Фирмата обслужва над 150 компании в цяла България, включително водещи имена като “Терем – Ивайло” ЕООД, “В3 – Интерком” ООД и “БРП” АД, и е призната за надежден партньор в индустрията. „Гама“ ООД разполага със собствена производствена база от 880 кв.м и впечатляващ технологичен парк, включващ смесителни валци, хидравлични преси и каландър, което гарантира високото качество на продукцията. В допълнение, компанията внедрява и прилага Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008, подчертавайки своя ангажимент към непрекъснато подобрение и отговорност към клиентите и обществото.

За връзка с фирма Гама ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.