Глобални Партньорства Сдружение

ЕИК: 175526944

global.partners.ass@gmail.com

Глобални Партньорства Сдружение

Цели:

 1. Подпомага социално-икономическото развитие на регионите.
 2. Подкрепя предприемачеството и иновациите, насърчава инвестициите и работи за повишаване конкурентоспособността на местно, регионално и международно ниво.
 3. Насърчава заетостта, обучението и квалификацията на работната сила.
 4. Насърчава прилагането на социални политики, социално предприемачество, инициативи за подкрепа и социално включване на безработни лица, лица с увреждания и маргинализирани групи.
 5. Подпомага формирането на партнъорства с цел обмен на опит и осъществяване на важни за развитие на общностите проекти.
 6. Насърчава взаимодействието между структурите на гражданското общество и администрацията, между бизнеса и администрацията за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.
 7. Подпомага процеса на ефективно и прозрачно управление.

Средства за постигане на целите:

 1. Реализиране на проекти във всички сфери на обществения живот;
 2. Реализиране на консултантска, информационна и обучителна дейност;
 3. Осъществяване на международни контакти, участие и координиране изпълнението на международни проекти;
 4. Други, в съответствие с приоритетите и конкретната икономическа ситуация.

За връзка с фирма Глобални Партньорства Сдружение, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.