Диоген Импорт ЕООД

ЕИК: 117595030

Диоген ЕАД

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ на стоки; рекламна дейност; комисионерска дейност; таксиметрова дейност с леки и товарни автомобили; спедиторска дейност; туристическа дейност; търговска дейност със стопанска продукция и зърнени култури; търговска дейност с нефтени деривати и газ; консултантска, инвеститорска и дизайнерска дейност; компютърна модулация; шивашка дейност; отдаване на помещения под наем; хотелиерство и ресторантъорство; заложна търговия и търговия със злато и благородни метали; битови услуги; всички дейности, които не са забранени от българското законодателство. /за лицензните дейности, след издаване на съответния лиценз/.

За връзка с фирма Диоген Импорт ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.