ДМВ Петрол ЕООД

ЕИК: 200901840

trade@dmvpetrol.com

ДМВ Петрол ЕООД

ДМВ Петрол ЕООД е утвърдена компания в град Русе, основана през 2007 година. Фирмата е специализирана в доставката на течни горива и сгъстени нефтени газове, като успешно се е наложила на пазара през годините благодарение на своята коректност, професионализъм и качество на извършваните дейности. Тя се гордее със създадената структура от човешки и материални ресурси, както и с постигнатите до момента резултати, които служат като гаранция за предлаганите услуги.

Компанията активно разширява своя пазарна дял, стремейки се да запази доверието на своите настоящи партньори и да привлече нови. Доставките на предлаганите продукти се извършват посредством собствени транспортни средства, което осигурява бърза и гъвкава доставка. ДМВ Петрол ЕООД разполага с две складови бази в общините Русе и Враца, оборудвани по последните изисквания и стандарти на българското законодателство.

Фирмата поддържа високи стандарти на качество, съобразени с българските и европейските изисквания за течните горива. За да гарантира това, ДМВ Петрол ЕООД разполага с вътрешна система за контрол на качеството на своите продукти преди те да достигнат до пазара. През годините, ДМВ Петрол ЕООД се е доказала като надежден партньор, който предлага стабилни търговски отношения на сегашните и бъдещите си контрагенти.