Еко Милк ООД

ЕИК: 117667622

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство, преработка, внос, износ и търговия с мляко и млечни продукти, покупка на стоки и вещи в страната и чужбина с цел препродажба в ггървоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, извършване на сделки с интелектуална собственост, на лицензионни сделки, на валутни сделки, на сделки за стоков контрол, извършване на различни видове услуги – в т.ч. хотелиерски, туристически, рекламни, информационна консултантски и др., след съотвенто лицинзиране, извършване на комисионни сделки и други търговски сделки и дейности, незабранени от закона.

За връзка с фирма Еко Милк ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.