Еуропапир-България АД

ЕИК: 117010060

office@europapier-bg.com

Еуропапир-България АД

Търговското дружество „Еуропапир – България“ АД – Русе, България, е създадено през 1996 г., специализирано във вътрешна и външна търговия с всички видове хартия, картон и материали за полиграфията. Впоследствие предмета на дейност включва разролване на хартии, картон и фолио, предназначени за полиграфическата промишленост, форматиране по заявки на клиенти на хартия и картон, както и следните спомагателни дейности:

  • спедиторски и комисионни услуги;
  • търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, упражняващи производителна и търговска дейност;
  • организиране на складова дейност;
  • каталожна търговия;
  • консултантски услуги по стопанско управление и мениджмънт на български и чуждестранни юридически лица по организация на производството в сферата на полиграфическата промишленост, маркетинга, търговската им и договорна политика;
  • международен и вътрешен транспорт със собствени и наети транспортни средства;
  • инвестиционно проектиране;
  • строителство и монтаж.

За връзка с фирма Еуропапир-България АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.