Месалина ООД

ЕИК: 117076992

office@messalina.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство и продажба на детска, дамска и мъжка конфекция; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство и продажба на промишлени и хранителни стоки, в това число и алкохол и спиртни изделия /при спазване на законовите изисквания за това/; външнотърговска дейност; посредническа, комисионна, консигнационна търговска дейност; рекламна дейност; посредничество и търговски сделки с недвижими имоти; транспортни и спедиторски услуги с лек и товарен превоз в страната и чужбина.

За връзка с фирма Месалина ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.