Ненка Стоянова – Нанси Ив ЕТ

ЕИК: 117062744

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно; външнотърговска дейност; внос и износ; бартерни сделки; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни услуги; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; хотелиерски, рекламни и други услуги; производство, покупка, преработка и продажба на селскостопанска продукция: растителна и животинска; продажба на стоки на консигнация; фризъорство и козметика; педагогически и счетоводни услуги; автомонтъорство; ремонт на битова техника; шивачество; транспортна деиност: превоз на пътници и товари; машинописни услуги.

За връзка с фирма Ненка Стоянова – Нанси Ив ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.